ΛΕΞΙΚΑ

www.kouniosbooks.gr -210/3255216

2084:ΑΝΤΙΛΕΞΙΚΟΝ ή ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Θ. Βοσταντζόγλου 
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 1962, σ. 1138
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3194:ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
υπό Αλέξανδρου Ραγκαβή μετά πολλών
εικόνων και πινάκων
Εκδ. Αν. Κωνσταντινίδης
Τόμοι Α΄- Β΄ Αθ. 1888 - 1891, σ. 1589,
(1 τόμος)

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2086:ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Ν. Κουρμπέλλη
Αθ. 1938, σ. 710

90
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2087:ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ
περιέχον πάσας τας ευρισκομένας λέξεις
Ε. Σέϊλερ μεταφρασμένο υπό Ι. Πανταζίδου
Αθ. 1892, σ. 721

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2089: ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
Μετάφρασις υπό Ηλ. Οικονομόπουλου
M. N. BOUIDDET
Αθ. 1900, σ. 1408+1676
ιδιωτική βιβλιοδεσία (2 TOMOI)

300
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2089α:ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
Μετάφρασις υπό Ηλ. Οικονομόπουλου
M. N. BOUIDDET
Αθ. 1900
.  σ. 1676
Α΄ ΤΟΜΟΣ, ιδιωτική  βιβλιοδεσία
150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5242: ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ
ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΝΑΥΤΙΚΩΝ,
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
)
Ν. Κουρμπέλλη 1979, σ. 946

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

5243:ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ
ΗΠΙΤΗΣ
Αθ 1907
2 τόμοι

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5726: ΛΕΞΙΚΟΝ ΦΥΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
Π. Γ. Γεννάδιου
Αθ. 1959, σ. 1041
(2 τόμοι)

150
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
ΗΛΙΟΥ"
18 ΤΟΜΟΙ

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0002: ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. ΠΡΩΪΑΣ
Επιμέλεια Γ. Ζευγώλη
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ, σ. 2664+555 παράρτημα
(3 τόμοι)

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0003:ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
Θ. Κοντέος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1972, σ. 640+632+620
(3 τόμοι)
100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΠΕΝΤΑΓΛΩΣΣΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Π Σεγδίτσα
Αθ. 1971, σ.657

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ, ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ
Ν. Δασκαλάκη, Κ. Κιουπκιόλη, Σ. Σωτηροπούλου.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ, Κ. Γεωργόπουλος,
σ. 1362+511 (2)

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΥΡΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
προς χρήσιν των Ελληνικών Γυμνασίων
Ν. Ελευθεριάδου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1898, σ. 467
σχήμα 4ο

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΗΣ
ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ 1972

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ κατά το στερεότυπον του Γερμανού Ι.Α.Ε. Σμιδιτίου. Εκ του Τυπογραφείου Εμ. Αντωνιάδου 1851, σ. 1368, σχήμα 4ο
(μικρό σκίσιμο στο επάνω μέρος της προμετωπίδας)

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
υπό Ευστ. Τσακαλώτου
Αθ. 1921, σ. 783

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
ΜΙΚΡΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,1972, σ. 2784+46+61

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0012:ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ,
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ, ΑΡΧΑΙΑ)
Δ. Δημητράκου. (15 τόμοι)

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
υπό Κ. Χριστοφορίδου
Αθ. 1904, σ. 502
ιδιωτική βιβλιοδεσία

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου
Β΄ ΕΚΔΟΣΙΣ
Αθ. 1857, σ. 505,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015:ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ "ΗΛΙΟΥ"
Αθ. χ.χ, σ. 4498

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΜΕΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ υπό Α. Γιάνναρη
Έκδ. Εφημερίδος ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1934, σ. 1146

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΛΕΞΙΚΟΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Μ. Πελέκης, σ. 1325

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΕ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
υπό Ρ. Ρουσσόπουλου
Έκδ. Εφημερίδος ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1934, σ. 1080

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΕΠΙΤΟΜΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
ΠΑΠΥΡΟΣ
Αθ. 1961,σ. 9520
(2 τόμοι)

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ
Ν. Κοντόπουλου
Αθ. χ.χ., σ. 1106

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4163:ΛΕΞΙΚΟΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
υπό Δ. Σπηλιώτη
Αθ. 1956, σ. 813

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΑΡ' ΟΜΗΡΩ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΔΑΙΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΣ ΛΕΞΕΙΣ
υπό Μ. Κωνσταντινίδου
ΣΙΔΕΡΗΣ 1930, σ. 721+32

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
E. Cirlot
Αθ. 1995, σ. 603

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0024:ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
Κ. Βαρβάτη
Νέα έκδοση  υπό Ε. Καραθάνου
ΣΙΔΕΡΗΣ 1918, σ. 1552

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
συνταχθέν υπό Θ. Κυπρίου
Β'  ΕΚΔΟΣΗ
ΦΕΞΗΣ 1903, σ. 1461
75
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0026:ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΛΙΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΚΟΝΤΕΟΣ
5 ΤΟΜΟΙ
200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
W. Crighton
ΤΟΜΟΣ Β΄ ( Λ - Ω)
σ. 865 -1681

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΛΙΟΥ"
30 ΤΟΜΟΙ
Ι. Πασιά
500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΛΕΞΙΚΟ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Π. Γιαννακόπουλος
Αθ.χ.χ, σ. 1366

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
ΕΜΜ. ΖΑΧΟΣ
ΚΑΚΤΟΣ 1981, σ. 556

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ 40.000 ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ
Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 1975
( 5 ΤΟΜΟΙ)
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΝΕΩΤΑΤΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΜΕΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
Κ. Παπανικολάου
Αθ. χ.χ., σ. 917

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
Ι. Σταματάκου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ  1952, σ. 3279 (3)

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 

0029:ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
συντεθέν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου
ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Αθ. 1852, σ. 1592+197
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ διαλαμβάνον περίληψιν της ιστορίας, φυσικήν και πολιτικήν χωρογραφίαν, τους βίους, των μεγάλων ανδρών, τους μύθους και τας παραδόσεις ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του νυν. Α΄ ΤΟΜΟΣ
υπό Βουτυρά, Βρετού και Βαφειάδου
Κωνσταντινουπόλει 1869, σ. τελειώνει στη σελίδα 1516

150  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
συντεθέν μεν υπό
ΣΚΑΡΛΑΤΟ
Y
Δ. ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, , επί τη βάσει πάντων των άχρι τούδε εκδεδομένων ελληνικών λεξικών, ιδίως δε του εν Παρισίοις εκδιδομένου ΘΗΣΑΥΡΟΥ του ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ εκδοθέν δε στερεοτύπως υπό Ανδρέου Κορομηλά, 1852
Ιδιωτική βιβλιοδεσία,
σ. 1592+198     

350
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ