ΧΑΡΤΕΣ

                   
 ΚΩΔ:4202  ΚΩΔ:4203  ΚΩΔ:4204  ΚΩΔ:4205  ΚΩΔ:4206  ΚΩΔ:4207  ΚΩΔ:0001      
4202

ΧΑΡΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΛΑΧΙΑ)  Σμίκρυνση 1:400.000. Γεωγραφική υπηρεσία στρατού 1936.

100
4203

ΗΠΕΙΡΟΣ (ΔΥΡΡΑΧΙΟΝ - ΠΡΕΣΠΑ). Σμίκρυνση 1:400.000.Χαρτογραφική υπηρεσία στρατού 1936

100
4204

ΑΛΒΑΝΙΑ (ΝΟΒΙ -ΠΑΖΑΡ). Σμίκρυνση 1:400.000. Γεωγραφική υπηρεσία στρατού 1937.

120
4205

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Σμίκρυνση 1:400.000. Γεωγραφική υπηρεσία στρατού 1936

100
4206

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑ). Σμίκρυνση 1:400.000. Γεωγραφική υπηρεσία στρατού 1938

100
4207

ΕΥΡΩΠΟΣ--ΚΑΒΑΝΤΑΡΤΣΙ-ΓΕΥΓΕΛΗ-ΠΟΡΡΟΪΑ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επιτελικός χάρτης στρατού [1936]

400