ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

www.kouniosbooks.gr -210/3255216

 

1853:Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΙ, ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ
Αθ. 1925, πλάγιο σχήμα, σ. 400
πλούσια εικονογράφηση

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1833:ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Τυπογραφείον Δ. Ευστρατίου Δ. Δελή
Έτος Α΄ αρ. 1 έως 7 (7 τεύχη)
Αθ. 1910

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1828:ΣΚΕΡΤΣΟ
Έτος Α΄
ΤΕΥΧΟΣ 1 έως 100
από 10 Μαΐου 1923 έως 2 Απριλίου 1925

350

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1839:ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Τεύχη 236-242-243-244-246-247/1931
(6 τεύχη)

το τεύχος 5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1819:ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ Ε΄ - ΣΤ΄  1903  - 1904.  Κυριακή 5 Ιανουαρίου 1903
(52 φύλλα) έως Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 1904
(52 φύλλα)

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΟΣ
25/ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1875 ΕΩΣ 1/ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1875
(ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΩΝ 11)
ΠΑΡΙΣΙ 1875

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:Η ΦΥΣΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄- ΤΟΜΟΣ ΙΑ΄- ΕΤΟΣ 21
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ Φρ. Πρίντεζης
ΤΕΥΧΗ 18/15-1- 1911 ΕΩΣ 23-24/ 1-4-1911 
ΚΑΙ 1/1-5-1910 ΕΩΣ 17/ 1-1-1911. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:Ο ΡΩΜΗΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΣΟΥΡΗΣ
2/4/1883 ΕΩΣ 1918
ΦΥΛΛΑ 1 ΕΩΣ 1442
7 ΠΑΝΟΔΕΤΟΙ ΤΟΜΟΙ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ)
2.500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0008:ΕΡΑΤΩ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
εκδιδόμενον δις του μηνός υπό Δ.Γ. Ράλλη
και Ν. Β. Παγκώστα
Αθ. 1864

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Β΄, αρ. φύλλου 53 έως 103
18/9/1920 έως 3/10/1921

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0011:Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΤΟΣ Α'  1915 - 1916
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 52 ( 23-10-1915 έως 16-10-1916)
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Βλ. Γαβριηλίδης

300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0012:ΕΛΛΑΣ 1910
ΕΤΟΣ Γ' ( 11-4-1910 έως 30-12-1910)
ΤΕΥΧΗ 70
Διευθυντής Σπ. Ποταμιάνος

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

1858:Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
9/7/1860 έως  27/12/1860
φθορά στη ράχη
1.000

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:Ο ΡΩΜΗΟΣ 1951
ΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:Ο ΡΩΜΗΟΣ 1953
Η ΠΟΛΥ....ΤΑΛΑΝΤΟΣ

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0018:Ο ΡΩΜΗΟΣ 1954
Ο ΝΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015:ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Κ. Μιχαηλίδης

ΤΟΜΟΣ: ΙΓ΄ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1906 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1907, σ.196
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015Α:ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Κ. Μιχαηλίδης

ΤΟΜΟΣ: ΙΕ΄ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1907 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1908, σ.381
120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015Β:ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Κ. Μιχαηλίδης

ΤΟΜΟΣ: ΙΗ΄ ΑΠΡΙΛΙΟΣ  1909 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1909, σ. 322
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015Γ:ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Κ. Μιχαηλίδης

ΤΟΜΟΣ: ΙΘ΄ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1909 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1910, σ.367
120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015Β:ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Κ. Μιχαηλίδης

ΤΟΜΟΣ:  Κ΄ ΑΠΡΙΛΙΟΣ  1910 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1910, σ.319
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΚΟΠΑΝΟΣ
Ο ΡΩΜΗΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΣΑΤΥΡΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ Γ. Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Δ. Νικορέτσος
Αθ. 2000, σ. 335+301+386
2.000 αντίτυπα
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΤΑ ΠΗΔΗΜΑΤΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ
υπό Δ.Ν. Βρατσάνου
Αθ. 1857, τεύχη 1/21-4-1857 έως  50/22-6-1858
(50 τεύχη)

ιδιωτική βιβλιοδεσία, φθορά στη ράχη
1.500
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0013:ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ
ΕΤΟΣ Ε΄ 1919
ΤΕΥΧΗ 1/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ 12 /ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

480

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0016:ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ ΠΑΡΡΕΝ
ΤΟΜΟΣ
15/4/1889 ΕΩΣ 1/3/1892
ΤΕΥΧΗ 110 ΕΩΣ 249
(140 τεύχη)

ιδιωτική βιβλιοδεσία, φθορά στη ράχη
420

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ 1938 - ΤΕΥΧΗ: 464 - 465 -
ΕΤΟΣ 1939 - ΤΕΥΧΗ: 496 - 497 - 500 - 501 - 503 - 505 - 507 - 510 - 514 - 515 - 516 - 519 - 520 5- 524 - 526

18 ΤΕΥΧΗ
35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0016:ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ ΠΑΡΡΕΝ
ΤΟΜΟΣ
15/4/1889 ΕΩΣ 1/3/1892
ΤΕΥΧΗ 110 ΕΩΣ 249
(140 ΤΕΥΧΗ)
ιδιωτική βιβλιοδεσία, φθορά στη ράχη
420

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1939 ( ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)
ΤΕΥΧΗ 32 ΕΩΣ 43

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1937
ΤΕΥΧΗ 8 ΕΩΣ 19

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1938
ΤΕΥΧΗ 20 ΕΩΣ 31

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1940
ΤΕΥΧΗ 44 - 45 - 47 - 48/49 - 50 - 52 - 53 - 54/55

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1949
ΤΕΥΧΗ 6 - 7 - 8

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1948
ΤΕΥΧΗ 3 - 4 - 5

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1933 (25/ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)
ΤΕΥΧΗ
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1934 (1/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)
ΤΕΥΧΗ 8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14 -16 - 17 - 18

90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1936 (1/ΙΟΥΝΙΟΥ - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)
ΤΕΥΧΗ
1 - 2 - 3/ 4 - 5 - 6 - 7
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΟΣ 1937 - ΙΟΥΝΙΟΣ
ΤΕΥΧΗ
13
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ
5΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΤΗ 1954 - 1955 - 1956
ΤΕΥΧΗ: 182 - 185 -187 - 189

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:ΣΦΑΙΡΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ 1ον -ΤΕΥΧΟΣ 20
ΑΘ. 1919 - ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΜΑΊΟΥ

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025:ΣΦΑΙΡΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ 1ον -ΤΕΥΧΟΣ 15
ΑΘ. 1919 - ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0026:ΣΦΑΙΡΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ 1ον -ΤΕΥΧΟΣ 23
ΑΘ. 1919 - ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΣΦΑΙΡΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ 1ον -ΤΕΥΧΟΣ 14
ΑΘ. 1919 - ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

μικρό σκίσιμο στο επάνω μέρος
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:ΤΙΚ - ΤΑΚ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΠ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΕΤΟΣ Α΄ - ΤΕΥΧΟΣ 6
Αθ. 1931 - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΜΠΟΜΠΑ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ Α΄
ΤΕΥΧΟΣ 13/30 - 11 - 1945

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΜΠΟΜΠΑ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ Α΄
ΤΕΥΧΟΣ 12/23 - 11 - 1945

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΜΠΟΜΠΑ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ Α΄
ΤΕΥΧΟΣ 17/28 - 12 - 1945

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΜΠΟΜΠΑ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ Α΄
ΤΕΥΧΟΣ 10/9/--/1945

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΜΠΟΜΠΑ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ Α΄
ΤΕΥΧΟΣ 14/7 - 12 - 1945

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΜΠΟΜΠΑ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ Α΄
ΤΕΥΧΟΣ 16/21 - 12 - 1945

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΜΠΟΜΠΑ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ Α΄
ΤΕΥΧΟΣ 15/14 - 12 - 1945

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:Ο ΦΑΝΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΕΥΧΟΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:Ο ΦΑΝΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΕΥΧΟΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1948

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0034:ΑΘΗΝΑΙ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 2 / 11ος - 1934

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0035:ΑΘΗΝΑΙ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 3 / 12ος - 1934

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0036:ΑΘΗΝΑΙ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 8 / 1935

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0037:ΜΕΦΙΣΤΟ
ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1957, σ. 80

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0038:ΜΕΦΙΣΤΟ
ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1951, σ. 80

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
0005:ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ εκδίδεται υπό Δ. Νικολαϊδη. ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ Α΄+Β΄, σ. 642+560 (Ιανουάριος έως Αύγουστος). Το δεύτερο τεύχος περιέχει και ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΑΙΝΕΙΑΣ
υπό Ι. Ραγκαβή. Βιβλίον Α΄- Σ' , σ. 80
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1869,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

500
  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
0004:Η ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, ΠΟΙΚΙΛΑ
ΤΟΜΟΣ Α΄ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1863 ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 1 ΕΩΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1863, ΦΥΛΛΑΔΙΑ 24, σ. 768
ΤΟΜΟΣ Β΄ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1864 ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 25 ΕΩΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1864, ΦΥΛΛΑΔΙΑ 24, σ. 768

1.500

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Εκδόθηκε στην Αθήνα από τον Ιανουάριο του 1863 έως τον Δεκέμβριο του 1866, Ειρηναίο Ασώπιο
Εκδόθηκαν 4 τόμοι με 96 τεύχη.
2711:ΕΡΑΤΩ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
υπό Δ.Γ. Ράλλη και Ν.Β. Παγκώστα. Έτος Α΄ . Αθήνησι εκ του Τυπογραφείου της Μερίμνης
1861, σ. 418
(από 1 Ιανουαρίου 1861 έως 15 Ιουλίου 1861)+ μαζί
Παράρτημα Ερατούς. Οι νεώτεροι Πυθαγόρειοι Μυθιστόρημα Παύλου Φεβάλ
Αθ. 1860, σ. έως σελίδα 208,
ιδιωτική βιβλιοδεσία

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
1847:ΠΑΝΔΩΡΑ (ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ)
Τόμος 1ος από Απριλίου 1850 μέχρι Απριλίου 1851. Αθ. 1851, σ. 585, τεύχος 1 έως 24 (1 σελίδα με σελοτεϊπ)
Τόμος 2ος από Απριλίου 1851 μέχρι Απριλίου 1852. Αθ. 1852, σ. 586-1168, τεύχος 25 έως 48 (μικρό σκίσιμο στο κάτω άκρο μιας σελίδας
Τόμος 7ος από Απριλίου 1856 μέχρι Απριλίου 1857. Αθ. 1857, σ. 568, τεύχος 145 έως 168
Τόμος 13ος από Απριλίου 1862 μέχρι Απριλίου 1863. Αθ. 1863, σ. 616, τεύχος 289 έως 312
Τόμος 15ος από Απριλίου 1864 μέχρι Απριλίου 1865. Αθ. 1865, σ. 604, τεύχος 337 έως 360
ο τόμος 300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Δ/ΝΤΡΙΑ Ε.ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
  Έτος Η΄ Νοέμβριος 1914 έως Οκτώβριος 1915 100 Έτος ΚΖ΄Νοέμβριος 1933 έως Οκτώβριος 1934 100
 Έτος Ι΄ Νοέμβριος 1916 έως Οκτώβριος 1917 100 Έτος ΚΗ΄Νοέμβριος 1934 έως Οκτώβριος 1935 100
Έτος ΙΣ΄ Νοέμβριος 1922 έως Οκτώβριος 1923 100 Έτος ΚΘ΄Νοέμβριος 1935 έως Οκτώβριος 1936 100
Έτος ΙΗ΄ Νοέμβριος 1924 έως Οκτώβριος 1925 100 Έτος Λ΄Νοέμβριος 1936 έως Οκτώβριος 1937 100
Έτος ΚΕ΄ Νοέμβριος 1931 έως Οκτώβριος 1932 100 Έτος ΛΑ΄Νοέμβριος 1937 έως Οκτώβριος 1938 100
Έτος ΚΣΤ΄Νοέμβριος 1932 έως Οκτώβριος 1933 100    

ΤΟΜΟΙ ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ

  ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1924 από 27/4/ έως 28/12. Τεύχη 1 έως 36 (1τόμος). 36 τεύχη ο τόμος
300
ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1925 από 4/1/ έως 28/6 και 5/7/ έως 27/12. Τεύχη 37 έως 62 και 63 έως 88 (2). 52 τεύχη
ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1926 από 3/1/ έως 23/12. Τεύχη 89 έως 141 (1τόμος). Τεύχη 53
ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1927 από 1/1/ έως 29/12. Τεύχη 142 έως 194 (1τόμος). Τεύχη 53
ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1928 από 5/1/ έως 27/12. Τεύχη 195 έως 247 (1τόμος). Τεύχη 53
ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1929 από 3/1/ έως 26/12. Τεύχη 248 έως 299 (1τόμος). Τεύχη 52
ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1930 από 2/1/ έως 25/12. Τεύχη 300 έως 352 (1τόμος). Τεύχη 53

ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1931 από 1/1/ έως 25/6 και 2/7 έως 24/12. Τεύχη 353 έως 406 (2 τόμοι). Τεύχη 54

ΤΟΜΟΙ ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ)

  ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1929 από 3/1/ έως 26/12. Τεύχη 250 έως 299 200
ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1930 από 2/1/ έως 25/12 . Τεύχη 300 έως 352 200
ΜΠΟΥΚΕΤΟ. Έτος 1934 από 4/1/ έως 4/6. Τεύχη 514 έως 538 150
Η ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ" 1932. ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  32 33 36 39 42 44 46 48 49 75 10
ΤΕΥΧΗ
200
                   
                   
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ. ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
86:5/110/1880 177:4/7/1882 229:3/7/1883 263:26/2/1884 335:7/7/1885 34
ΤΕΥΧΗ
350
108:8/3/1881 178:11/6/1882 230:10/7/1883 278:10/6/1884 336:14/7/1885
114:19/4/1881 196:14/11/1882 247:6/11/1883 282:8/7/1884  
123:21/6/1881 197:26/11/1882 252:11/12/1883 303:2/12/1884  
137:27/9/1881 215:27/3/1883 254:25/12/1883 304:9/12/1884  
144:15/11/1881 216:3/11/1883 256:8/1/1884 305:16/12/1884  
167:25/4/1882 218:17/4/1883 258:22/1/1884 309:6/1/1884  
158:2/5/1882 224:29/5/1883 260:5/2/1884 320:24/3/1885  
 ΚΟΠΑΝΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ) 1923
2/1/1923 3/1/1923 5/1/1923 6/1/1923 7/2/1923 8/2/1923 το τεύχος
25
9/3/1923 10/3/1923 11/3/1923 12/3/1923 13/4/1923 14/4/1923
15/4/1923 16/4/1923 17/4/1923 18/5/1923 19/5/1923 20/5/1923
21/5/1923 22/6/1923 23/6/1923 24/6/1923 25/6/1923 26/7/1923
27/7/1923 28/7/1923 33/8/1923 34/8/1923 35/9/1923 36/9/1923
48/12/1923 54/1/1924 55/1/1924 57/2/1924 60/3/1924 65/4/1924
68/4/1924 69/4/1924 70/5/1924 71/5/1924 72/5/1924 74/6/1924
76/6/1924 81/7/1924 82/7/1924 83/8/1924 84/8/1924 85/8/1924
86/8/1924 87/8/1924 88/9/1924 90/9/1924 91/9/1924 93/10/1924
94/10/1924 98/11/1924        

ΤΡΑΣΤ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1948
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ,
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ, ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

2 3 6 7 8 11 12 15 19 20 22 24 25 27 28 το τεύχος
15
29 30 31 33 34 36 37 38 39 40 41 43 43 44 45
47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 60 63 64 65 66
67 70 71 74 75 79 81 83 85