ΓΕΩΡΓΙΑ - ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ- ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

www.kouniosbooks.gr

ΓΕΩΡΓΙΑ

3991:ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
(Νόμοι, Β. Διατάγματα, εγκύκλιοι διέπουσαι την γεωργίαν, επιστημονικαί εκθέσεις, πρακτικαί οδηγίαι, πληροφορίαι, ξένη γεωργία, γεωργικαί ειδήσεις).
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, έτος Β΄, τεύχος Ι΄, ΙΑ΄και ΙΒ΄
Αθ. 1912, σ. 531-656

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2063:ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Έτος δεύτερον 1902-1903
Αθ. 1904, σ. 112

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3115:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π. Ζούβα
Αθ. 1959, σ. 176

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3419:ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ
Αγροτική Τράπεζα. Δελτίον 14
Αθ. 1956,σ. 68+1 αναδιπλούμενος πίνακας

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3941:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ
Π. Κουτσομητρόπουλου
Αθ. 1926, σ. 648

65

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3911:ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
υπό Δ. Ζωγράφου
Τεύχος Β΄
(γεωπόνοι και γεωπονική επιστήμαι)
Αθ. 1932, σ. 233 - 443
λείπει κομμάτι από το εξώφυλλο

65
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3984:Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΤΙΣΜΟΣ)
Αγ. Αγαπητού
Αθ. 1957, σ. 47

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1829:ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
Απρίλιος 1955 Μάιος 1957. Τεύχη 100 έως 123
(εκτός 112 κ 121)
(22 τεύχη)

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(Η ΑΦΥΠΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ)
Δ. Πουρνάρα
Αθ. 1931, σ. 176

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4167:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
υπό Ευλόγιου Κουρίλα
Τόμος Α΄(1470-1899)
Υπουργείον Γεωργίας 1938, σ. 584

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4298:ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ. Α΄ μέρος
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝ
ΕΛΛΑΔΙ
Χρ. Μουλόπουλου
Θεσ/νίκη 1965, σ. 88+19 εικόνες +1 χάρτης

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4315:PUBLII VIRGILII MARONIS GEORGICON. Libri
quatuor. Des Publius Virgilius maro LANDBAU vier
gesange. Ubersezt und erklart
von Iohann Heinrich
VossHamburg MDCCLXXXIX
(1789), σ. 327

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4482:ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ
υπό Γ. Ξένο
Αθ. 1935, σ. 53

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5228:ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ
Θεσσαλονίκη 1928, σ. 63

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4483:Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ. Αλετρά
Αθ. 1972, σ. 127

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4484:ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ
Βιολογιακαί παρατηρήσεις επί της
LASIOPTERA
υπό Ι. Κορωναίου
Αθ. 1939, σ. 71+7 πίνακες+8
plates

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4490:ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
υπό Φ. Παλιατσέα
Αθ. 1915, σ. 129

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4566:ΟΙ ΔΡΥΜΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π. Μαρόπουλου
Αθ. 1927, σ. 64

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4575:ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
(κατασκευαί, μηχανολογικός εξοπλισμός, καλλιέργειαι)
Μ. Γραφιαδέλλη
Θεσ/νίκη 1972, σ. 288

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4566:ΑΙ ΔΡΥΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ
υπό Αν. Στεφάνου
Αθ. 1933, σ.

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5722:ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Δ. Αδαμαντίδη
Αθ. 1955, σ. 157

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5724:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ
Ι. Σπυρόπουλου
Αθ. 1958, σ. 168

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5726:ΛΕΞΙΚΟΝ ΦΥΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
Π. Γ. Γεννάδιου
Αθ. 1959, σ. 1041 (2 τόμοι)

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1817:ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ
υπό Εμ. Άναση
Αθ. 1936, σ. 20

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2234:ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
Ι. Τσουδερού
Αθ. 1960, σ. 193

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2226:ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Κ. Χολέβα
Αθ. χ.χ, σ. 62

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2239:ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΟΥΡΟΥΣΤΙΟΥ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1914
υπό Αλ. Κρίκου
Αθ. 1932, σ. 26

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3580:ΤΑ ΚΩΝΟΦΟΡΑ. ΒΟΤΑΝΙΚΗ, ΔΑΣΙΚΗ,
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΞΕΝΙΚΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
Γ. Μιχόπουλου
Αθ. 1931, σ. 214

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4773:Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ
Ιγ. Ζαχαρόπουλου
Θεσσαλονίκη 1931, σ. 64

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2757:Η ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΧΘΡΟΙ κλπ.
Π. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1934, σ. 75

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2643:ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΑΣ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΜΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ
Γ. Λαμιμίδη
Αθ. 1981, σ. 377

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
Π. Χριστόπουλου
Θεσσαλονίκη 1926, σ. 102

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2756:Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Υπουργείον Γεωργίας
1951, σ. 203

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4028:Η ΟΡΥΖΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ
Χ. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1949, σ. 350

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5209:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ. Ζωγράφου
Αθ.
1976, σ. 707+342 (Α-Β-Γ) 2 βιβλία
ιδιωτική βιβλιοδεσία
σε 2.000 αντίτυπα

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3578:ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
Θρ. Ελλησίδου
Αθ. 1924, σ. 248

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Δ. Παπαμιχαλόπουλου
Αθ. 1912, σ. 78

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ υπό Ι. Μπρισσέ
Αθ. 1914, σ. 40

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Π. Κοντού
Θεσσαλονίκη 1933, σ. 383+382
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΟΙ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΔΙΑ, ΚΟΙΝΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ
Κ. Αρκουδογιάννη
Αθ. 1967, σ. 119

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
V. Ignatieff
Αθ. 1951, σ. 203

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Αλ. Λέτσα
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 1989 σε 1.000 αντίτυπα
ΤΟΜΟΙ Β΄ + Γ΄

140

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0039:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΟΠΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Δ. Πάνου
Αθ. 1960, σ. 487

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΒΡΩΜΗ-ΣΜΙΓΑΔΙ-ΣΙΚΑΛΗ
Σπ. Σπύρου
Αθ. 1953, σ. 159
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λ. Οικονομίδου
Αθ. 1950, σ. 485

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ξ. Ζολώτας
Αθ. 1934, σ. 326

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0038:Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ V. Thunen
Δ. Πάνου
Αθ. 1964, σ. 68

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0055:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ (1636-1825-1933)
Δ. Ζωγράφος
Αθ. 1935, σ. 416 (χωρίς οπισθόφυλλο)

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0057:Η ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ήτοι ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ
υπό Δ. Δημάδου
Αθ. 1916, σ. 159

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0057:Η ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ήτοι ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ
υπό Δ. Δημάδου
Αθ. 1916, σ. 159

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΕΛΙΑ

0000:ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Κ. Σακαντάνη
Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1982, σ. 336+336 εικόνες

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΕΛΗΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ Α΄ΜΑΡΤΙΟΣ 1953, ΤΕΥΧΟΣ 3

00
ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Δ. Παπασωτηρίου
Αθ. 1962, σ. 306

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0054:ΤΟ ΚΛΑΔΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ
Γ. Φιλιππόπουλου
Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου
Αθ. 1931, σ. 35 (χωρίς οπισθόφυλλο)

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0041:Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Δ. Παπασωτηρίου
Αθ. 1952, σ. 173

40

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048:ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΗΑΣ
Ε. Άνασης
Αθ. 1961, σ. 84

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0056:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ
Κ. Μαρίτσας
Αθ. 1937, σ. 172

50

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0056:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ
Κ. Μαρίτσας
Αθ. 1937, σ. 172

50

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

0000:Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
Μελισσοκομική Ελλάς
Μηνιαίον μελισσοκομικόν περιοδικόν
Διεθυντής Ν. Τοπαλίδης
Αθ. 1956, σ. 68

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4099:Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ
(ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, ΘΡΥΛΟΙ)
Ι. Σταμπολίδου
Θεσσαλονίκη 1941, σ. 113

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΚΑΛΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ, ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΙΣ
Α. Τυπάλδου -Ξύδια
Αθ. 1963, σ. 172

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Τ. Σουλακιώτης
Αθ. 1964, σ. 207

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Α. Τυπάλδου -Ξύδια
Αθ. χ.χ,  σ.
56
00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΤΕΥΧΗ:
62-67-85-86-87-98-277-278-282-288-390-391-395-396-397-404-405 ( 17 τεύχη )

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:Η ΜΕΛΙΣΣΑ
ΤΕΥΧΗ:1/3/1965 (1) - 121/124 -125/128/1969 (2) - 145/149 - 155/156/1971 - 164/165/ 1972 (1)
- 205 - 206/207/1979 - 212/1980
σύνολο τευχών
9

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Ν. Μπαμπιώτη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1927
Αθ. 1927, σ.47

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
Γ. Τουφεξή
Αθ. 1909, σ. 255
ΑΠΟΔΕΤΟ

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ
R. Morse, σ. 112

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Αθ. 1979, σ. 164

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0034:ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΤΟΜΟΣ Β΄ , σ. 113 έως 224

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0035::ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΖΕΜΙΑΣΕΩΣ Δ. Στεφανάτος. Αθ. 1968, σ. 13
+ ΒΑΡΡΟΪΚΗ ΑΚΑΡΙΑΣΗ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Αθ. Μπίκος. Αθ. 1979, σ. 10 +
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΚΩΝΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ, σ. 9
00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0040:Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Β. Δερματόπουλος
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1954, σ. 187

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟ
Ν. Νικολαϊδη
Αθ. 1992, σ. 181

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0047:ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΡΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ; - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ -ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ - Η ΓΥΡΕΟΠΑΓΙΔΑ - Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ
Θ. Μπίκος
Αθ. 1987, σ. 159

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048:ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΓΕΙΑ ΤΟΝΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
I. Stein
Αθ. χ.χ., σ. 142

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0049:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ
J. Prost
Αθ. 1991, σ. 431

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050:ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ - ΓΥΡΗ - ΠΡΟΠΟΛΗ -ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΝΤΡΙ)
R. Domerego
Αθ. 2002, σ. 205

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0051:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Αθ. 1958, σ. 322 (Α+ Β+ Γ ΤΟΜΟΣ)
ιδιωτική βιβλιοδεσία

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0051:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Αθ. 1958, σ. 322 (Α+ Β+ Γ ΤΟΜΟΣ)

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ

2758:ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Φρ. Ζώρα
Αθ. 1950, σ. 296

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3558:ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
μοσχάρι, αγελάδα, κατσίκα. μουλάρι, όρνιθες, πρόβατο,
γαϊδούρι, κουνέλι, περιστέρια
Γ. Θεοφάνους
Αθ. 1961, σ. 143

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3560:ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ
(βοοειδή, αιγοπρόβατα)
Μ. Στυλιανόπουλου
Αθ. 1958,σ. 437

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΑΓΕΛΑΔΑ κ΄ ΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ
ράτσες, διατροφή, πάχυνσις, φροντίδα, αρρώστειες,
γέννα, θεραπεία
Σπ. Σπύρου
Αθ. 1959, σ. 144

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3569:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
(ΟΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ)
Εκδ. Σαλίβερος. Αθ. χ.χ.,  σ. 351

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3929:ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑΙ ΤΡΟΦΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ
(είδη νομής και υποβοηθητικών τροφών, θρεπτική αξία
αυτών, σύστασις, διάκρισις ποιοτήτων, αλλοιώσεις,
διατήρησις)
Θ. Σταθόπουλου
Αθ. 1920, σ. 119

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3875:ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ
Γ. Διβόλη
Αθ. χ.χ., σ. 246
σχήμα 16ο

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4160:Η ΚΟΥΝΕΛΟΤΡΟΦΙΑ
ΩΣ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
Αντ. Παπαδάκη
Αθ. 1934, σ. 128

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3913:ΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(εισηγήσεις εις το ανώτατον οικονομικόν συμβούλιον και
η επίσημος γνωμοδότησις του Α.Ο.Σ). Π. Δεκάζου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 1940,
σ. 215

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3982:ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΖΩΑ ήτοι πώς πρέπει να εξετάζουμε τα αγροτικά ζώα και
πουλερικά που μας χρειάζονται και πώς θα κάνουμε
σίγουρη αγορά. Από ποιες κατεργάρικες απάτες πρέπει
να φυλαγόμαστε αγοράζοντας ζώα στο παζάρι
Ι. Μανιατάκη
Αθ. 1941, σ. 144

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5200:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Στ. Παππά
Αθ. 1975, σ. 348

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0037:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Κτηνοτροφικαί επιχειρήσεις, πρακτιακί ζωοτεχνικαί γνώσεις, περί ίππων και ημιόνων, βοών και γαλακτοπαραγωγής, προβάτων και αιγών, χοίρων, ορνίθων κτλ. Γαλακτομικά, τυροκομικά, βουτυροκομία
Ρ. Δημητριάδου. Αθ. 1900, σ. 360,  ΑΠΟΔΕΤΟ
100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0058:Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΠΡΟΒΑΤΟΥ, ΧΟΙΡΟΥ, ΓΑΛΑ, ΚΡΕΑΣ, ΔΕΡΜΑ, ΜΑΛΛΙ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑ, ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ
Εμ. Άναση- Γ. Ζαριφόπουλου
Αθ. 1936, σ. 509+στ΄

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0058:Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΠΡΟΒΑΤΟΥ, ΧΟΙΡΟΥ, ΓΑΛΑ, ΚΡΕΑΣ, ΔΕΡΜΑ, ΜΑΛΛΙ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑ, ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ
Εμ. Άναση- Γ. Ζαριφόπουλου
Αθ. 1936, σ. 509+στ΄

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

3205:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ
(Όρνιθες, πάπιες, χήνες, ινδιάνοι). Κατάλληλες ράτσες,
επώασις φυσική και τεχνητή, ανατροφή νεοσσών,
ορνιθώνες, διάφορες τροφές, ασθένειαι κλπ
μετά 40 εικόνων. Λ. Παπαναγιώτου   
Εκδ. Σιδέρης χ,χ, σ. 100

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3236:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Εκλαϊκευμένη επιστημονική μελέτη για τη διατροφή,
υγιεινή νοσοσλογία, στέγαση και εκμετάλλευση των
ορνίθων.  Γ. Θεοδώρου
Αθ. 1951, σ. 208

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3559:ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Εμ. Άναση
Αθ. 1968, σ. 222

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ
Εμ. Άναση
Αθ. 1952,σ. 365

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3868:ΤΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ οι πτερωτοί φίλοι μας. Ζωολογία,
καταγωγή, ιστορία, διάδοση, αναπαραγωγή, εκπαίδευση,
μουσική, εκπαίδευση, ράτσες, αρρώστιες. Εμ. Άναση
Αθ. 1962, σ. 62

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3914:ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΟΡΝΙΘΟΚΟΜΙΑΣ
Γ. Διβόλη
Αθ. 1953, σ. 344

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3915:ΠΑΠΙΕΣ - ΧΗΝΕΣ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
(φυσιολογία, ράτσες, εκτροφή, αναπαραγωγή,
αρρώστειες, καταπολέμηση των)
Εμ. Άναση
Αθ. 1959,  σ. 136

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3931:ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΣ ΖΩΩΝ
υπό Αν. Καραντούνια
Υπουργείον Γεωργίας 1958, σ. 120

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3938:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΣΙΤΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
υπό Αν. Παράσχη
Αθ. 1946, σ. 175

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3940:ΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΟΝΙΚΛΟΥ
υπό Ν. Τζωρτζάκη
Αθ. 1934, σ. 63

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3968:ΑΛΕΚΤΟΡΕΙΟΣ" Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ
(Όρνις-Αλέκτωρ, Νήσσα-Χήνα, Ινδιάνος-Φραγκόκοττα)
Ν. Μαρκόπουλου
Αθ. 1959, σ. 192

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4314:LES POULES
M. Ponsignon 1942, σ. 303

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2658:ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΚΟΜΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
- ΕΚΚΟΛΑΨΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΝΕΟΣΣΩΝ
Γ. Δίβολη
Αθ. 1950, σ. 95

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2668:ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΥΤΩΝ
Π. Γεννάδιου. Αθ. 1915, σ. 291
χωρίς ράχη

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3585:ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Κ. Σταυρίδου
Αθ. 1940, σ. 199

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3988:ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Αθ. Επίτροπου
Αθ. 1953, σ. 22

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0043:Ο ΚΑΛΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ, ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
Ν. Ζυγούρη
Αθ. 1953, σ. 124

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0049:ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ
ΕΚΤΡΟΦΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΡΑΤΣΕΣ, ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σπ. Οικονόμου
Αθ. 1959, σ. 51

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ-ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

2761:Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(άνθη, δένδρα, λαχανικά)
Εμ. Άναση
Αθ. 1957,σ. 378

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ. (έδαφος, κλίμα, φυτά, ζώα, φωτοσύνθεση, χημικά λιπάσματα, χλωρή λίπανση,
αγρανάπαυση, αμειψισπορά, εχθροί των φυτών, σιτηρά, ρύζι, ψυχανθή, κλωστικά φυτά, δενδροκομία, κτηνοτροφία κλπ.)
Δ. Παπασωτηρίου. Αθ. 1957, σ. 689

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3985:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
Αν. Αντωνιάδη
Αθ. 1953,σ. 470

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
Θ. Ψαριώτη
Αθ. 1967, σ. 145

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3987:ΠΩΣ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
με τα νέα ζιζανιοκτόνα φάρμακα
Εμμ. Άναση
Αθ. 1959, σ. 45

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
Καταπολέμησις με τα νεώτερα φάρμακα
Τόμος Β΄
Δημ. Παπασωτηρίου
Αθ. 1957, σ. 404

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΜΗΛΙΑ και η καλλιέργειά της
(καλλιέργεια, ποικιλίες, λίπανση, ποτίσματα, αρρώστειες,
καταπολέμηση, φάρμακα)
Λ. Οικονομίδου
Αθ. 1959, σ. 55

00

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3992:ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΙΝΕΣ των καρποφόρων δένδρων και
ανθέων οφειλόμεναι εις είδη μυκήτων του γένους
FUSARIUM και απαντηθείσαι εν Ελλάδι
Π. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1933, σ. 22

12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3237:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
(καλλιέργεια, ποικιλίες, λίπανση, συγκομιδή, αρρώστειες,
καταπολέμηση)
Αρ. Κριάρη
Αθ. 1962,  σ. 278

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3557:Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Εμ. Άναση
Εκδ. Σαλίβερος 1950, σ. 241

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3237:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
(καλλιέργεια, ποικιλίες, λίπανση, συγκομιδή, αρρώστειες,
καταπολέμηση)
Αρ. Κριάρη
Αθ. 1962,  σ. 278

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3568:ΔΕΝΡΟΚΟΜΙΑ
Εμ. Άναση
Αθ. Χ.χ, σ. 296

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3561:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Εμ. Άναση
Αθ. 1968, .σ 118

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0042:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ
ΦΑΣΟΛΙΑ, ΚΟΥΚΙΑ, ΡΕΥΒΥΘΙΑ, ΜΠΙΖΕΛΙΑ, ΦΑΚΗ, ΦΑΒΑ
Αρ. Κριαρή
Αθ. 1952, σ. 255

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3573:ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
Εμ. Άναση
Αθ. 1968, σ. 143

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3574:ΞΥΝΟΔΕΝΔΡΑ
Εμ. Άναση
Αθ. 1968, σ. 135

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3575:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
Γ΄ Επιθεώρηση Γεωργίας
Θεσσαλονίκη 1933, σ. 7

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:Η ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
(καλλιέργεια, λίπανση, κλάδεμα, πότισμα, αρρώστειες, καταπολέμηση, ποικιλίες)
Λ. Οικονόμου
Αθ. 1959, σ. 67

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3577:Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ και το πρόβλημα της
παραγωγής ντόπιου σπόρου
C. Mathon. Μετάφραση. Σ. Πανάγου
Αθ. 1953, σ. 72

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ και η καλλιέργεια της (κλίμα, έδαφος,
πολλαπλασιασμός, αρρώστειες, καταπολέμηση)
Εμ. Άναση
Αθ. χ.χ., σ. 59

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3579:Η ΝΤΟΜΑΤΑ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
R.Anderlini
Αθ. 1983, σ. 152

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
(ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ,
ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ, ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ). Λ. Οικονομίδου. Αθ. 1937, σ. 459

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3581:ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ
Οργανισμός Βάμβακος
Αθ. 1970, σ. 29

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3584:ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ - ΠΕΡΙ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Π. Χιώτη.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1931, σ. 47+ πίνακες

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3930:Η ΤΟΜΑΤΑ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
Υπουργείον Γεωργίας
Αθ. 1975, σ. 160

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΣ ΝΑ ΛΙΠΑΙΝΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ν. Αγάθου
Αθ. χ.χ., σ. 238

00

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3935:ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
(θερμοκήπια, σέρρες κλπ.)
Ν. Αγάθου
Αθ. 1971, σ. 352

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3936:ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
υπό Κ. Νεύρου
Αθ. 1938, σ. 34

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3937:ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μ. Μπαρδάνη
Αθ. 1960, σ. 334

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3983:ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Αρ. Κριάρη
Αθ. 1958, σ. 296
(σε μέτρια κατάσταση το εξώφυλλο)

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4008:ΚΟΜΠΟΥΧΑ ο θαυματουργός μύκης. Καλλιέργεια,
συντήρησις, θεραπευτικαί ενδείξεις, οδηγίαι χρήσεως
Κ. Μπουφάλη
Αθ. χ.χ, σ. 76

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4291:ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΟΙΪΑ
Στ. Παπανδρέου
Αθ. 1960, σ. 226

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5723:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
T. Baldassari
Μετάφραση Σ. Μαρσέλου - Σ. Λιάκου
Αθ. 1960, σ. 222

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2232:ΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λ. Οικονομίδου
Αθ. 1950, σ. 485

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1795:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
υπό Σπυρ. Μηλιαράκη
Αθ. 1925, σ. 640

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3065:ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΟΥ
Π. Αναγνωστόπουλου
Αθ.
1934, σ. 120

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
Αν. Αντωνιάδη
Αθ. 1941, 696

50

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΠΕΡΣΕΑ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ (ΑΒΟΚΑΝΤΟ)
Ν. Σταθακόπουλος
Αθ. 1975, σ. 206

ΟΟ

ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
υπό Ι. Μπρισσέ
Αθ. 1914., σ. 40

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ
Ο ΚΑΠΝΟΣ
ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ
Ι. Σπυρόπουλου
Βόλος 1928, σ. 46

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
Θρ. Ζουμπουλίδου
Σαλίβερος , χ.χ., σ. 274

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΤΑ ΚΑΠΝΑ ΜΑΣ
Αχ. Μάντζαρη
ΠΥΡΣΟΣ 1929, σ. 168

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:Ο ΚΑΠΝΟΣ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ, Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΥ
Δ. Καλιτσουνάκι
Αθ. 1931, σ. 160

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0012:ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ
ΦΑΣΟΛΙΑ, ΚΟΥΚΙΑ, ΜΠΙΖΕΛΙΑ, ΦΑΚΗ, ΡΕΒΥΘΙΑ, ΛΑΘΟΥΡΙΑ, ΒΙΚΟΣ, ΡΟΒΙ, ΛΟΥΠΙΝΑ, ΣΟΓΙΑ κλπ.
Ν. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1939, σ. 104

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:Η ΜΟΡΗΑ
ΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ ΤΗΣ, Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΗΣ, ΑΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
Π. Παπαζόγλου
Αθ. 1927, σ. 50

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:Η ΒΕΡΙΚΟΚΚΙΑ ή ΚΑΪΣΙΑ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΦΥΤΕΥΣΙΣ, ΚΛΑΔΕΥΜΑ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ
Μ. Μουτσόπουλου
Αθ. 1935, σ. 138+β΄

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015: Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΣ
Ι. Μπρισσέ
Αθ. 1939, σ. 135

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5219:ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΟΕΙΔΩΝ ή ΞΥΝΟΔΕΝΡΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΟΝ κλπ
Ν. Λύχνου
Αθ. 1939, σ. 231

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3576: Η ΑΠΙΔΕΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΑ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ, ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, ΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΑΥΤΗΣ
Λ. Οικονομίδη
Αθ. 1934, σ. 119

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3982:ΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λ. Οικονομίδη
Αθ. 1950, σ. 485

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3989: Η ΓΑΡΔΕΝΙΑ - ΚΑΜΕΛΙΑ - ΟΡΤΑΝΣΙΑ - ΑΖΑΛΕΑ - ΡΟΔΟΔΕΝΔΡΟ - ΦΟΥΛΙ
Ι. Νούση
Αθ. 1968, σ. 110, σχήμα 16ο

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3405:Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΣ
Τ. Μολυβδά
Αθ. 1979, σ. 221

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025: Η ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
Ι. Δημουλά
Αθ. 1988, σ. 237

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5273:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ
ήτοι Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ ΤΩΝ, ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑΙ ΤΩΝ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Λ. Οικονομίδης
Αθ. 1934, σ. 188, ιδιωτική βιβλιοδεσία

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3996: ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΗ
ΑΝΘΗ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΔΕΝΤΡΑ
Λ. Οικονομίδου
Αθ. 1952, σ. 110

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2764: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΡΟΥ
Λ. Οικονομίδης
Αθ. χ.χ., σ. 208

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0047: Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΩΝ κλπ.
Εκδόσεις SHELL, σ. 41+αναδ. πρακτικός οδηγός

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048: ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Κ. Βάσσου
Αθ. 2005, σ. 323

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0049:ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ, ΕΧΘΡΟΙ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ
K. Becket
Αθ. 1998, σ. 208

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050: ΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΕΣ
Π΄ράρτημα Γεωργικού Δελτίου 1932
Α. Χατζηνικολάου
Αθ. 1932, σ. 88

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0059:Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ, ΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
Εμ. Άναση
Αθ. 1934, σ. 206

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0059:Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ, ΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
Εμ. Άναση
Αθ. 1934, σ. 206

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ- ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

2765:ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ
και οι ιχθύες της λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου
υπό Π. Παναγιωτόπουλου
Δελτίον υδροβιολογικού σταθμού , τεύχος πρώτον
Αθ. 1916, σ. 329-448

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4051:LE MONDE MERVEILLEUX DES ABYSSES
avec 155 illustrations
K. Gunther - K. Deckert
Paris 1952, σ. 191

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0051:ΧΕΛΟΤΡΟΦΙΑ
Η ΓΕΝΝΗΣΗ, Η ΖΩΗ, ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΕΛΙΟΥ
Κ. Ανανιάδη
Αθ. χ.χ., σ. 152

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0052:ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
G. GalloΑθ. 2003, σ. 110

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3566:ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
Π. Παπάζογλου
Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου
Αθ. 1933, σ. 46

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3566:ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
Π. Παπάζογλου
Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου
Αθ. 1933, σ. 46

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

      

058