ΓΕΩΡΓΙΑ - ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ- ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

www.kouniosbooks.gr -210/3255216

ΓΕΩΡΓΙΑ

3991:ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
(Νόμοι, Β. Διατάγματα, εγκύκλιοι διέπουσαι την γεωργίαν, επιστημονικαί εκθέσεις, πρακτικαί οδηγίαι, πληροφορίαι, ξένη γεωργία, γεωργικαί ειδήσεις).
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, έτος Β΄, τεύχος Ι΄, ΙΑ΄και ΙΒ΄
Αθ. 1912, σ. 531-656

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2063:ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Έτος δεύτερον 1902-1903
Αθ. 1904, σ. 112

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3115:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π. Ζούβα
Αθ. 1959, σ. 176

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3419:ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ
Αγροτική Τράπεζα. Δελτίον 14
Αθ. 1956,σ. 68+1 αναδιπλούμενος πίνακας

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3984:Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΤΙΣΜΟΣ)
Αγ. Αγαπητού
Αθ. 1957, σ. 47

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1829:ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
Απρίλιος 1955 Μάιος 1957. Τεύχη 100 έως 123
(εκτός 112 κ 121)
(22 τεύχη)

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(Η ΑΦΥΠΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ)
Δ. Πουρνάρα
Αθ. 1931, σ. 176

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4167:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ  υπό Ευλόγιου Κουρίλα
Τόμος Α΄(1470-1899)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1938, σ. 584

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4298:ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ.
Α΄ μέρος
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Χρ. Μουλόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1965, σ. 88+19 εικόνες +1 χάρτης

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4315:PUBLII VIRGILII MARONIS GEORGICON. Libri quatuor. Des Publius Virgilius maro LANDBAU vier gesange. Ubersezt und erklart
von Iohann Heinrich
VossHamburg MDCCLXXXIX
(1789), σ. 327

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4482:ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ
υπό Γ. Ξένο
Αθ. 1935, σ. 53

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5228:ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΠΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1928, σ. 63

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4483:Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ. Αλετρά
Αθ. 1972, σ. 127

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4484:ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ
Βιολογιακαί παρατηρήσεις επί της
LASIOPTERA
υπό Ι. Κορωναίου
Αθ. 1939, σ. 71+7 πίνακες+8
plates

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4490:ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΝ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
υπό Φ. Παλιατσέα
Αθ. 1915, σ. 129

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4566:ΟΙ ΔΡΥΜΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π. Μαρόπουλου
Αθ. 1927, σ. 64

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4575:ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
(κατασκευαί, μηχανολογικός εξοπλισμός, καλλιέργειαι)
Μ. Γραφιαδέλλη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1972, σ. 288

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4566:ΑΙ ΔΡΥΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ
υπό Αν. Στεφάνου
Αθ. 1933

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

5726:ΛΕΞΙΚΟΝ ΦΥΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
Π. Γ. Γεννάδιου
Αθ. 1959, σ. 1041 (2 τόμοι)

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1817:ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ
υπό Εμ. Άναση
Αθ. 1936, σ. 20

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2234:ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
Ι. Τσουδερού
Αθ. 1960, σ. 193

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2226:ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Κ. Χολέβα
Αθ. χ.χ, σ. 62

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2239:ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΟΥΡΟΥΣΤΙΟΥ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1914 υπό Αλ. Κρίκου
Αθ. 1932, σ. 26

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3580:ΤΑ ΚΩΝΟΦΟΡΑ. ΒΟΤΑΝΙΚΗ, ΔΑΣΙΚΗ,
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΞΕΝΙΚΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
Γ. Μιχόπουλου
Αθ. 1931, σ. 214

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4773:Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ
Ιγ. Ζαχαρόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1931, σ. 64

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2757:Η ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΧΘΡΟΙ κλπ.
Π. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1934, σ. 75

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2643:ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΑΣ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΜΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ
Γ. Λαμιμίδη
Αθ. 1981, σ. 377

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
Π. Χριστόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1926, σ. 102

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2756:Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1951, σ. 203

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4028:Η ΟΡΥΖΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ
Χ. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1949, σ. 350

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Δ. Παπαμιχαλόπουλου
Αθ. 1912, σ. 78

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
υπό Ι. Μπρισσέ
Αθ. 1914, σ. 40

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Π. Κοντού
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1933, σ. 383+382
ιδιωτική βιβλιοδεσία

150

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΟΙ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΔΙΑ, ΚΟΙΝΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ. Κ. Αρκουδογιάννη
Αθ. 1967, σ. 119

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
V. Ignatieff
Αθ. 1951, σ. 203

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0022:ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Αλ. Λέτσα
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 1989

σε 1.000 αντίτυπα

ΤΟΜΟΙ Β΄ + Γ΄

140

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0039:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΟΠΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Δ. Πάνου
Αθ. 1960, σ. 487

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0024:Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ-ΒΡΩΜΗ-ΣΜΙΓΑΔΙ-ΣΙΚΑΛΗ
Σπ. Σπύρου
Αθ. 1953, σ. 159
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029Α ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λ. Οικονομίδου
Αθ. 1950, σ. 485

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ξ. Ζολώτας
Αθ. 1934, σ. 326

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0038:Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ V. Thunen
Δ. Πάνου
Αθ. 1964, σ. 68

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0055:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ (1636-1825-1933)
Δ. Ζωγράφος
Αθ. 1935, σ. 416

(χωρίς οπισθόφυλλο)

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3941:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ
Π. Κουτσομητρόπουλου
Αθ. 1926, σ. 648

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3911:ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
υπό Δ. Ζωγράφου
Τεύχος Β΄
(γεωπόνοι και γεωπονική επιστήμαι)
Αθ. 1932, σ. 233 - 443
λ
είπει κομμάτι από το εξώφυλλο

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5209:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ. Ζωγράφου
Αθ.
1976, σ. 707+342 (Α-Β-Γ)
2 βιβλία

σε 2.000 αντίτυπα

120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5209Α:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ. Ζωγράφου
Αθ.
1921, σ. 378
Α   ΤΟΜΟΣ (1821 - 1833)

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0057:Η ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ήτοι ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ  υπό Δ. Δημάδου
Αθ. 1916, σ. 159

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3578:ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
Θρ. Ελλησίδου
Αθ. 1924, σ. 248

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0146:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΤΟΜΟΣ Α΄
ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΕ΄ ΑΙΩΝΟΣ π.Χ. - ΙΘ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ.
ΔΗΜ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Αθ. 1930, σ. 319

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

0107:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ - ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ -ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ -  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΦΥΤΑ
Ν. Παπαδάκη
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 1934, σ. 414

100
 

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0061:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ υπό Π. Γ. Γεννάδιου
ΕΤΟΣ 5ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1890 (12 ΤΕΥΧΗ), σ. 600
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΙΚΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΖΩΟΟΤΕΧΝΙΑ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΑ, ΛΙΠΑΝΣΙΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ , ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΑ, ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΑΦΙΔΕΣ, ΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΑ

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0089:ΔΥΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Α. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ 21/11/1930 εν ΒΟΛΩ
Β. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 18/12/1930 εν ΠΑΡΝΑΣΣΩ υπό Δ. Ζωγράφου
Αθ. 1931, σ. 80

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0090:ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ: ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΝ, ΦΥΤΟΚΟΜΙΑΝ, ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΝ, ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΑΓΡΟΝΟΜΙΑΝ. Ν. Αθανασιάδου
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ, χ.χ., σ. 158
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0091:Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ
(1833 -1936)
Δ. Ζωγράφου
Αθ. 1937, σ. 350

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0104:Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ μετά 32 εικόνων
Π. Χριστόπουλος
Αθ. 1937, σ. 190

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0105:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΣ, ΑΜΠΕΛΙΟΥ, ΕΛΗΑΣ, ΞΥΝΟΔΕΝΔΡΩΝ, ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ. 64  ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ
Ιγν. Ζαχαρόπουλος
ΠΑΤΡΑ 1935, σ. 51
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0112:Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΑΠΟΨΙΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χρ. Ευελπίδη
Αθ. 1956, σ. 86

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0112:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Δ. Ζωγράφου
ΤΟΜΟΣ Β΄1887 -1919
Αθ. 1939, σ. 185

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0122:ΙΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
Φ. Μαλκίδης
Αθ. 2001, σ. 278

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0125:ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ Ν. Ψαρράκη - Μπελεσιώτη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Α. Γερουλάνου
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αθ. 1976, σ. 127,
σε 5.000 αντίτυπα

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0126:Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠ' ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μ. Αλεβιζάτου
Αθ. 1955, σ. 212

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5722:ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Δ. Αδαμαντίδη
Αθ. 1955, σ. 157

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0135:Ο ΓΕΩΡΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ  18
ΙΟΥΝΙΟΣ 1901, σ. 87

12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0140:ΔΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Α΄  ΜΕΡΟΣ
Κ. ΛΑΜΠΡΟΥ
Αθ. 1920, σ. 168

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0141:Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΑΣΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΝ 1833 -1933
Α.Δ. ΣΙΔΕΡΙ
Αθ. 1934, σ. 382
ιδιωτική βιβλιοδεσία
120

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0142:ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Φ. ΜΑΛΚΙΔΗΣ
2001, σ. 278

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0145:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1901 -1937
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ
Π. ΔΕΚΑΖΟΥ
Αθ. 1937, σ. 158

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΕΛΙΑ

0124:ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Κ. Σακαντάνη
Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1982, σ. 336+336 εικόνες

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0060:Η ΕΛΗΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ Α΄ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΩΣ 26
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1955)

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Δ. Παπασωτηρίου
Αθ. 1962, σ. 306

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0054:ΤΟ ΚΛΑΔΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ
Γ. Φιλιππόπουλου
Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου
Αθ. 1931, σ. 35
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0041:Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
Δ. Παπασωτηρίου
Αθ. 1952, σ. 173

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048:ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΗΑΣ
Ε. Άνασης
Αθ. 1961, σ. 84

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0080:ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΟΣΤΑΣΙ ΣΤΟ ΛΗΟΤΡΙΒΙ
ήτοι ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΙΑ
Ν. Λύχνου
Αθ. 1937, σ. 76

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0059:Η ΕΛΗΑ
ήτοι: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΛΙΠΑΝΣΙΣ, ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ.  Ι. Σορδίνα
Αθ. 1934, σ. 108
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0062:ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΙΧ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1964-1965
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1966, σ. 135

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0068:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ, Π0ΙΚΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΙΩΝ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΦΥΤΕΥΣΙΣ, ΚΛΑΔΕΥΣΙΣ, ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΑΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΧΘΡΟΙ, ΠΑΡΑΣΙΤΑ, ΕΝΤΟΜΑ. Π. Αναγνωστόπουλου.
Αθ. 1931, σ. 304+χάρτες

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0080:ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΟΣΤΑΣΙ ΣΤΟ ΛΗΟΤΡΙΒΙ
ήτοι ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΙΑ
Ν. Λύχνου
Αθ. 1937, σ. 76

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0081:ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙήτοι Η ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
Π. Αναγνωσόπουλος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1927, σ. 23
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0082:ΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΗΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ν. Λύχνου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1927, σ. 13
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0083:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ (ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΕΔΑΦΟΣ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ, ΚΛΑΔΕΥΜΑ, ΛΙΠΑΝΣΙΣ. Ι. Σορδίνα
Αθ. 1920, σ. 53

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0084:Η ΕΛΗΑ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΙΣ ΤΗΣ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ, σ. 16
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0087:Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
Ευαγ. Λυδάκη
ΗΡΑΚΕΙΟΝ 1954, σ. 65
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0088:ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Γ. Φιλιππόπουλου
Αθ. 1939, σ. 44
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0099:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ
Η ΚΛΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Η ΠΟΙΟΤΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΚΕΥΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ. Π. Σουρρή
ΦΕΞΗΣ χ.χ, σ. 56, σχήμα 16ο
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0100:ΕΛΑΙΑ Η ΚΑΛΛΙΣΤΕΦΑΝΟΣ
Β. Σημανταράκης - Μ. Λυκούδη
Αθ. 2014, σ. 199

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0111:ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΜΕΤΑ 24 ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Π. Κοκκεβή
Αθ. 1940, σ. 31
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0116:Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΑ
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α΄
Η ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΛΑΙΑ
Δ. Σαρακωμένου
Αθ. 1920, σ. 300
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0127:ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ. Ι. Καλοπίτση
Αθ. 1953, σ. 21
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0129:ΕΛΑΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ν. Ψιλάκης
Αθ. 2003, σ. 432

30
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0132:Η ΕΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
Ν. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΩΜΑ
Αθ. 2004, σ. 261

45
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0300:ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004
σ. 342, σε 2.000 αντίτυπα

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0132:ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΟΥ
ήτοι Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ
Ν. ΛΥΧΝΟΥ
Αθ. χ.χ, σ. 272
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

0000:Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
Μελισσοκομική Ελλάς
Μηνιαίον μελισσοκομικόν περιοδικόν
Διεθυντής Ν. Τοπαλίδης
Αθ. 1956, σ. 68

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ
(ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, ΘΡΥΛΟΙ)
Ι. Σταμπολίδου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1941, σ. 113

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΚΑΛΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ, ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΙΣ
Α. Τυπάλδου -Ξύδια
Αθ. 1963, σ. 172

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Τ. Σουλακιώτης
Αθ. 1964, σ. 207

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0137:Η ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Α. Τυπάλδου -Ξύδια
Αθ. χ.χ,  σ.
56
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4099:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΤΕΥΧΗ:
62-67-85-86-87-98-277-
278-282-288-390-391-395-396-397-404-405
( 17 τεύχη )

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0029:Η ΜΕΛΙΣΣΑ
ΤΕΥΧΗ:1/3/1965 (1) - 121/124 -125/128/1969 (2) - 145/149 - 155/156/1971 -157/160- 164/165/ 1972 (1)
- 205 - 206/207/1979 - 212/1980
σύνολο τευχών 11

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0030:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Ν. Μπαμπιώτη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1927
Αθ. 1927, σ.47

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0031:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
Γ. Τουφεξή
Αθ. 1909, σ. 255
ΑΠΟΔΕΤΟ

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0032:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ
R. Morse, σ. 112
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Αθ. 1979, σ. 164

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0034:ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΤΟΜΟΣ Β΄ , σ. 113 έως 224

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0047:ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΡΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ; - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ -ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ - Η ΓΥΡΕΟΠΑΓΙΔΑ - Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ
Θ. Μπίκος
Αθ. 1987, σ. 159

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048:ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΓΕΙΑ ΤΟΝΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ.
I. Stein
Αθ. χ.χ., σ. 142
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0077:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ
J. Prost
Αθ. 1991, σ. 431

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΤΟ - ΓΥΡΗ - ΠΡΟΠΟΛΗ -ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΝΤΡΙ)
R. Domerego
Αθ. 2002, σ. 205

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0118:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Αθ. 1958, σ. 322 (Α+ Β+ Γ  ΤΟΜΟΙ)

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0069:ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ  ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Αν. Θρασύμβουλου
Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 62

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Β. Δερματόπουλος
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1963, σ. 175

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0079:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑΣ
υπό Κ. Φραριέρου
Αθ. 1848, σ. 143
σχήμα 16ο
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0092:Η ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Αγ. Τυπάλδου Ξυδιά
Αθ. σ. 56

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0095:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ
Κ. Τριβιζά
Αθ. 1957, σ. 167

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0096:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ν. Νικολαϊδου
Αθ. 1971, σ. 464

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0097Α:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Ν. Νικολαϊδου
Αθ. 1959, σ. 464
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0098:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
Pieere Jean Prost
Αθ. 1980, σ. 431

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0101:ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ, ΚΗΦΗΝΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΓΥΡΙΣ, ΜΕΛΙ, ΠΡΟΠΟΛΙΣ, ΚΕΡΙ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΗΡΗΘΡΕΣ, ΚΥΨΕΛΗ, ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΤΡΥΓΗΤΟΣ. Αγγ. Τυπάλδου
Αθ. 1928. σ.  64
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0114:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Ν. Μπαμπιώτου
Αθ. 1947, σ. 96
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0115:Η ΜΕΛΙΣΣΚΟΜΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ
Ν. Παπαϊωάννου
ΛΕΘΚΩΣΙΑ 1967, σ. 60

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0119:Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟ
Ν. Νικολαϊδη
Αθ.
1957, σ. 186

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟ
Ν. Νικολαϊδη
Αθ. 1992, σ. 181

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0040:Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
Β. Δερματόπουλος
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1954, σ. 187

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0121:ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Γ. Τριβιζά
Αθ. 1923, σ. 401
λυμένη ράχη, χρειάζεται βιβλιοδεσία

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0097:Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Ν. Νικολαϊδου
Αθ. 1954, σ. 75
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0139:ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟν
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ χ.χ, σ. 322
Α - Β - Γ
(ΤΕΥΧΗ)
ιδιωτική βιβλιοδεσία
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0070:ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΤΟΣ 1993, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (11 ΤΕΥΧΗ) - 1994, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (11 ΤΕΥΧΗ)
1995, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (11 ΤΕΥΧΗ) -1996 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (11 ΤΕΥΧΗ)
1997, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (10 ΤΕΥΧΗ, ΕΚΤΟΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ) - 1998, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (11 ΤΕΥΧΗ) 
1999, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (10 ΤΕΥΧΗ, ΕΚΤΟΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ) - 2000, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (8 ΤΕΥΧΗ)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΩΝ 72

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ

2758:ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Φρ. Ζώρα
Αθ. 1950, σ. 296

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3558:ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
μοσχάρι, αγελάδα, κατσίκα. μουλάρι, όρνιθες, πρόβατο,
γαϊδούρι, κουνέλι, περιστέρια
Γ. Θεοφάνους
Αθ. 1961, σ. 143

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3560:ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ
(βοοειδή, αιγοπρόβατα)
Μ. Στυλιανόπουλου
Αθ. 1958,σ. 437

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΑΓΕΛΑΔΑ κ΄ ΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ
ράτσες, διατροφή, πάχυνσις, φροντίδα, αρρώστειες,
γέννα, θεραπεία
Σπ. Σπύρου
Αθ. 1959, σ. 144

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3569:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
(ΟΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ)
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ. Αθ. χ.χ.,  σ. 351

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3929:ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑΙ ΤΡΟΦΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ (είδη νομής και υποβοηθητικών τροφών, θρεπτική αξία αυτών, σύστασις, διάκρισις ποιοτήτων, αλλοιώσεις, διατήρησις)
Θ. Σταθόπουλου
Αθ. 1920, σ. 119

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3875:ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑ
Γ. Διβόλη
Αθ. χ.χ., σ. 246
σχήμα 16ο

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4160:Η ΚΟΥΝΕΛΟΤΡΟΦΙΑ
ΩΣ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
Αντ. Παπαδάκη
Αθ. 1934, σ. 128

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3913:ΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(εισηγήσεις εις το ανώτατον οικονομικόν συμβούλιον και η επίσημος γνωμοδότησις του Α.Ο.Σ). Π. Δεκάζου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 1940,
σ. 215

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3982:ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΩΑ ήτοι πώς πρέπει να εξετάζουμε τα αγροτικά ζώα και πουλερικά που μας χρειάζονται και πώς θα κάνουμε σίγουρη αγορά. Από ποιες κατεργάρικες απάτες πρέπει να φυλαγόμαστε αγοράζοντας ζώα στο παζάρι. Ι. Μανιατάκη
Αθ. 1941, σ. 144

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5200:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Στ. Παππά
Αθ. 1975, σ. 348

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0037:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Κτηνοτροφικαί επιχειρήσεις, πρακτιακί ζωοτεχνικαί γνώσεις, περί ίππων και ημιόνων, βοών και γαλακτοπαραγωγής, προβάτων και αιγών, χοίρων, ορνίθων κτλ. Γαλακτομικά, τυροκομικά, βουτυροκομία
Ρ. Δημητριάδου. Αθ. 1900, σ. 360
100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0058:Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΕΚΤΡΟΦΗ, ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΠΡΟΒΑΤΟΥ, ΧΟΙΡΟΥ, ΓΑΛΑ, ΚΡΕΑΣ, ΔΕΡΜΑ, ΜΑΛΛΙ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑ, ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ, ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ
Εμ. Άναση- Γ. Ζαριφόπουλου
Αθ. 1936, σ. 509+στ΄

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0064:ΤΑ ΑΛΟΓΑ, ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΛΑΡΙΑ
ΟΙ ΡΑΤΣΕΣ ΤΩΝ, Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ, Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΓΥΜΝΑΣΙΣ ΤΩΝ
Γ. Ψάλτου
Αθ. 1936, σ. 79

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0067:Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ, Η ΓΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Ι. Μανιατάκη
Αθ. 1938, σ. 416

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0072:Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ
ΤΟΜΟΣ Β΄ - ΤΕΥΧΟΣ Δ΄
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ( ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ - ΟΝΟΤΡΟΦΙΑ -ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ - ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΚΟΥΝΕΛΟΤΡΟΦΙΑ, ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΖΩΩΝ, ΣΤΑΒΛΟΙ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΟΜΙΑ. Φ. Τζουλιάδη
Αθ. 1936, σ. 400-822

80
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0106:ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΡΟΥ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
Ε. Πολυχρονίδου
ΧΑΝΙΑ 1931, σ.32

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
0071:ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ ήτοι ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ, ΠΩΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ, ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΙΘΗΡΕΣΙΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. Π. Δεκάζου - Γ. Ψάλτη. Αθ. 1930, σ. 30 (μαζί) ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΩΑ ήτοι πώς πρέπει να εξετάζουμε τα αγροτικά ζώα και πουλερικά που μας χρειάζονται και πώς θα κάνουμε σίγουρη αγορά. Από ποιες κατεργάρικες απάτες πρέπει να φυλαγόμαστε αγοράζοντας ζώα στο παζάρι. Ι. Μανιατάκη. Αθ. 1941, σ. 144 (μαζί) ΤΑ ΑΛΟΓΑ, ΤΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΛΑΡΙΑ ΟΙ ΡΑΤΣΕΣ ΤΩΝ, Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ, Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΓΥΜΝΑΣΙΣ ΤΩΝΓ. Ψάλτου. Αθ. 1936, σ. 79 (μαζί) Η Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ήτοι Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ, ΟΙ ΡΑΤΣΕΣ ΤΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΙΡΟΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ, ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ν. Αναγνωστόπουλου - Γ. Ψάλτη
. Αθ. 1930, σ. 110 ( ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ)
90
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

3205:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ
(Όρνιθες, πάπιες, χήνες, ινδιάνοι). Κατάλληλες ράτσες,
επώασις φυσική και τεχνητή, ανατροφή νεοσσών,
ορνιθώνες, διάφορες τροφές, ασθένειαι κλπ
μετά 40 εικόνων. Λ. Παπαναγιώτου   
ΣΙΔΕΡΗΣ χ,χ, σ. 100

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3236:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Εκλαϊκευμένη επιστημονική μελέτη για τη διατροφή,
υγιεινή νοσοσλογία, στέγαση και εκμετάλλευση των
ορνίθων.  Γ. Θεοδώρου
Αθ. 1951, σ. 208

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3559:ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Εμ. Άναση
Αθ. 1968, σ. 222

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ
Εμ. Άναση
Αθ. 1952,σ. 365

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3868:ΤΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ οι πτερωτοί φίλοι μας. Ζωολογία,
καταγωγή, ιστορία, διάδοση, αναπαραγωγή, εκπαίδευση,
μουσική, εκπαίδευση, ράτσες, αρρώστιες. Εμ. Άναση
Αθ. 1962, σ. 62

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3914:ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΟΡΝΙΘΟΚΟΜΙΑΣ
Γ. Διβόλη
Αθ. 1953, σ. 344

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3915:ΠΑΠΙΕΣ - ΧΗΝΕΣ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
(φυσιολογία, ράτσες, εκτροφή, αναπαραγωγή,
αρρώστειες, καταπολέμηση των)
Εμ. Άναση
Αθ. 1959,  σ. 136

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3931:ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΣ ΖΩΩΝ
υπό Αν. Καραντούνια
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1958, σ. 120

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3938:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΣΙΤΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
υπό Αν. Παράσχη
Αθ. 1946, σ. 175

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3940:ΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΟΝΙΚΛΟΥ
υπό Ν. Τζωρτζάκη
Αθ. 1934, σ. 63

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3968:ΑΛΕΚΤΟΡΕΙΟΣ" Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ
(Όρνις-Αλέκτωρ, Νήσσα-Χήνα, Ινδιάνος-Φραγκόκοττα)
Ν. Μαρκόπουλου
Αθ. 1959, σ. 192

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4314:LES POULES
M. Ponsignon 1942, σ. 303

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2658:ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΚΟΜΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
- ΕΚΚΟΛΑΨΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΝΕΟΣΣΩΝ
Γ. Δίβολη
Αθ. 1950, σ. 95

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2668:ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΥΤΩΝ
Π. Γεννάδιου. Αθ. 1915, σ. 291,
χωρίς ράχη

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3585:ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Κ. Σταυρίδου
Αθ. 1940, σ. 199

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3988:ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Αθ. Επίτροπου
Αθ. 1953, σ. 22

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0049:ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ
ΕΚΤΡΟΦΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΡΑΤΣΕΣ, ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σπ. Οικονόμου

Αθ. 1959, σ. 51

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0065:Η ΚΟΤΤΑ
ΑΙ ΡΑΤΣΕΣ ΤΗΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ
Γ. Ψάλτη
Αθ. 1941, σ. 87

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0144:Η ΚΟΤΑ
ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙ ΑΥΓΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΑΤΡΕΥΕΤΑΙ ΣΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ με 24 εικόνες
Π. ΚΡΙΑΡΑΣ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1943, σ. 62

03

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ- ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

0043:Ο ΚΑΛΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ, ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
Ν. Ζυγούρη
Αθ. 1953, σ. 124

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0063:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ
Αθ. 1938, σ. 144

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0086:ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΥΤΥΡΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
Σπ. Γαλανός
Αθ. 1918, σ. 38

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0109:ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ, ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
ΟΙΑΚΗ , ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Εμ. Άναση
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 1952, σ. 184

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0110:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΡΙΟΥ ΤΕΛΕΜΕ ΑΠΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΕ Η2Ο2
ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Ευστ. Αληχανίδη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1981, σ. 55

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0130:Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ - ΒΟΥΤΥΡΟΚΟΜΙΑ
Εμ. Άναση
Αθ. 1965, σ. 216

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ-ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

2761:Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(άνθη, δένδρα, λαχανικά)
Εμ. Άναση
Αθ. 1957,σ. 378

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ. (έδαφος, κλίμα, φυτά, ζώα, φωτοσύνθεση, χημικά λιπάσματα, χλωρή λίπανση,
αγρανάπαυση, αμειψισπορά, εχθροί των φυτών, σιτηρά, ρύζι, ψυχανθή, κλωστικά φυτά, δενδροκομία, κτηνοτροφία κλπ.)
Δ. Παπασωτηρίου. Αθ. 1957, σ. 689

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3985:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
Αν. Αντωνιάδη
Αθ. 1953,σ. 470

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
Θ. Ψαριώτη
Αθ. 1967, σ. 145

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3987:ΠΩΣ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
με τα νέα ζιζανιοκτόνα φάρμακα
Εμμ. Άναση
Αθ. 1959, σ. 45

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
Καταπολέμησις με τα νεώτερα φάρμακα
Τόμος Β΄
Δημ. Παπασωτηρίου
Αθ. 1957, σ. 404

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0000:Η ΜΗΛΙΑ και η καλλιέργειά της
(καλλιέργεια, ποικιλίες, λίπανση, ποτίσματα, αρρώστειες,
καταπολέμηση, φάρμακα)
Λ. Οικονομίδου
Αθ. 1959, σ. 55

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3992:ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΙΝΕΣ των καρποφόρων δένδρων και
ανθέων οφειλόμεναι εις είδη μυκήτων του γένους
FUSARIUM και απαντηθείσαι εν Ελλάδι
Π. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1933, σ. 22

12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3561:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Εμ. Άναση
Αθ. 1968, .σ 118

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0042:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ
ΦΑΣΟΛΙΑ, ΚΟΥΚΙΑ, ΡΕΥΒΥΘΙΑ, ΜΠΙΖΕΛΙΑ, ΦΑΚΗ, ΦΑΒΑ
Αρ. Κριαρή
Αθ. 1952, σ. 255

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3568:ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
Εμ. Άναση
Αθ. χ.χ, σ. 296

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3574:ΞΥΝΟΔΕΝΔΡΑ
Εμ. Άναση
Αθ. 1968, σ. 135

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ και η καλλιέργεια της (κλίμα, έδαφος,
πολλαπλασιασμός, αρρώστειες, καταπολέμηση)
Εμ. Άναση
Αθ. χ.χ., σ. 59

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0046:Η ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
(καλλιέργεια, λίπανση, κλάδεμα, πότισμα, αρρώστειες, καταπολέμηση, ποικιλίες)
Λ. Οικονόμου
Αθ. 1959, σ. 67

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3579:Η ΝΤΟΜΑΤΑ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
R.Anderlini
Αθ. 1983, σ. 152

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
(ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ,
ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ, ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ). Λ. Οικονομίδου. Αθ. 1937, σ. 459

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3581:ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ
Οργανισμός Βάμβακος
Αθ. 1970, σ. 29

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3584:ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ - ΠΕΡΙ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Π. Χιώτη.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1931, σ. 47+ πίνακες

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3930:Η ΤΟΜΑΤΑ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
Υπουργείον Γεωργίας
Αθ. 1975, σ. 160

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΣ ΝΑ ΛΙΠΑΙΝΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ν. Αγάθου
Αθ. χ.χ., σ. 238

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

3935:ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
(θερμοκήπια, σέρρες κλπ.)
Ν. Αγάθου
Αθ. 1971, σ. 352

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3936:ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
υπό Κ. Νεύρου
Αθ. 1938, σ. 34

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

3937:ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μ. Μπαρδάνη
Αθ. 1960, σ. 334

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3983:ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Αρ. Κριάρη
Αθ. 1958, σ. 296
(σε μέτρια κατάσταση το εξώφυλλο)

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4008:ΚΟΜΠΟΥΧΑ ο θαυματουργός μύκης. Καλλιέργεια,
συντήρησις, θεραπευτικαί ενδείξεις, οδηγίαι χρήσεως
Κ. Μπουφάλη
Αθ. χ.χ, σ. 76

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4291:ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΟΙΪΑ
Στ. Παπανδρέου
Αθ. 1960, σ. 226

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5723:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
T. Baldassari
Μετάφραση Σ. Μαρσέλου - Σ. Λιάκου
Αθ. 1960, σ. 222

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2232:ΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ
ΤΑ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΙΣ ΤΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ 124/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1962,
σ. 32
Β. Πάνου

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

1795:ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
υπό Σπυρ. Μηλιαράκη
Αθ. 1925, σ. 640

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0025: Η ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
Ι. Δημουλά
Αθ. 1988, σ. 237

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0096:ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
Αν. Αντωνιάδη
Αθ. 1941, 696

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΠΕΡΣΕΑ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ (ΑΒΟΚΑΝΤΟ)
Ν. Σταθακόπουλος
Αθ. 1975, σ. 206

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0006:ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
υπό Ι. Μπρισσέ
Αθ. 1914., σ. 40

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0066:ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΠΩΣ ΤΙΣ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ
Αγ. Χατζηνικολάου
Αθ. 1933, σ. 144

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
Θρ. Ζουμπουλίδου
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ , χ.χ., σ. 274

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0012:ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ
ΦΑΣΟΛΙΑ, ΚΟΥΚΙΑ, ΜΠΙΖΕΛΙΑ, ΦΑΚΗ, ΡΕΒΥΘΙΑ, ΛΑΘΟΥΡΙΑ, ΒΙΚΟΣ, ΡΟΒΙ, ΛΟΥΠΙΝΑ, ΣΟΓΙΑ κλπ.
Ν. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1939, σ. 104

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:Η ΜΟΡΗΑ
ΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ ΤΗΣ, Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΗΣ, ΑΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
Π. Παπαζόγλου
Αθ. 1927, σ. 50
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0014:Η ΒΕΡΙΚΟΚΚΙΑ ή ΚΑΪΣΙΑ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΦΥΤΕΥΣΙΣ, ΚΛΑΔΕΥΜΑ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ
Μ. Μουτσόπουλου
Αθ. 1935, σ. 138+β΄

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015: Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΣ
Ι. Μπρισσέ

Αθ. 1939, σ. 135

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5219:ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΟΕΙΔΩΝ ή ΞΥΝΟΔΕΝΡΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΟΝ κλπ
Ν. Λύχνου
Αθ. 1939, σ. 231

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3576: Η ΑΠΙΔΕΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ)
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΑ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΑ, ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, ΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΑΥΤΗΣ
Λ. Οικονομίδη
Αθ. 1934, σ. 119

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3982:ΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λ. Οικονομίδη
Αθ. 1950, σ. 485

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3989: Η ΓΑΡΔΕΝΙΑ - ΚΑΜΕΛΙΑ - ΟΡΤΑΝΣΙΑ - ΑΖΑΛΕΑ - ΡΟΔΟΔΕΝΔΡΟ - ΦΟΥΛΙ
Ι. Νούση
Αθ. 1968, σ. 110, σχήμα 16ο

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3405:Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΣ
Τ. Μολυβδά
Αθ. 1979, σ. 221

35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3996: ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΗ
ΑΝΘΗ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΔΕΝΤΡΑ
Λ. Οικονομίδου
Αθ. 1952, σ. 110

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0134:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
υπό ΕΥ. ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αθ. 1880, σ. 432
ιδιωτική βιβλιοδεσία
150
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0047: Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΩΝ κλπ.
Εκδόσεις SHELL, σ. 41+αναδ. πρακτικός οδηγός

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048: ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Κ. Βάσσου
Αθ. 2005, σ. 323

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0049:ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ, ΕΧΘΡΟΙ, ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ
K. Becket
Αθ. 1998, σ. 208

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050: ΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΕΣ
Π΄ράρτημα Γεωργικού Δελτίου 1932
Α. Χατζηνικολάου
Αθ. 1932, σ. 88

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0113:ΤΟ ΚΛΑΔΕΥΜΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
Α. Χατζηνικολάου
Αθ. 1940, σ. 312

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0108:ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΦΡΟΥΤΟΔΕΝΤΡΑ
Ν. Αγαθός
Αθ. 1975, σ. 672

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0128:ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ υπό Θ. Ορφανίδη
ΕΤΟΣ 1ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (12 ΤΕΥΧΗ)
ΕΤΟΣ 3ον  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (12 ΤΕΥΧΗ)
Αθ. 1872 - 1874, σ. 392+392
ιδιωτική βιβλιοδεσία
40
0  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0117:ΤΑ ΞΥΝΟΔΕΝΔΡΑ
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ
ΤΕΥΧΗ 1230-13/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1963
Β. Πάνου

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0138:Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Ι. ΝΟΥΣΗ
Αθ. 1979, σ. 256

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ - ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

3573:ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
Εμ. Άναση
Αθ. 1968, σ. 143

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3065:ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΟΥ
Π. Αναγνωστόπουλου
Αθ.
1934, σ. 120

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0059:Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ, ΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
Εμ. Άναση
Αθ. 1934, σ. 206

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5273:ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ
ήτοι Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ ΤΩΝ, ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑΙ ΤΩΝ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Λ. Οικονομίδης
Αθ. 1934, σ. 188,
ιδιωτική βιβλιοδεσία
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3557:Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Εμ. Άναση
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 1950, σ. 241

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2764: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΡΟΥ
Λ. Οικονομίδης
Αθ. χ.χ., σ. 208

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΑΠΝΑ

0010:ΤΑ ΚΑΠΝΑ ΜΑΣ
Αχ. Μάντζαρη
ΠΥΡΣΟΣ 1929, σ. 168

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ
Ο ΚΑΠΝΟΣ
ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ
Ι. Σπυρόπουλου
Βόλος 1928, σ. 46
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0011:Ο ΚΑΠΝΟΣ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ, Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΥ
Δ. Καλιτσουνάκι
Αθ. 1931, σ. 160

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0085:ΤΟ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ
Αχ. Μάντζαρη
Αθ. 1927, σ. 55

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0093:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΥ
Ν. Αναγνωστόπουλου
Αθ. 1932, σ. 119

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0123:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αχ. Μάντζαρη
Αθ. 1939, σ. 73

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5724:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ
Ι. Σπυρόπουλου
Αθ. 1958, σ. 168

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0131:Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ
Κ. Παρασκευόπουλου
Αθ. χ.χ., σ. 152

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΑΤΑΤΑ

3237:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
(καλλιέργεια, ποικιλίες, λίπανση, συγκομιδή, αρρώστειες, καταπολέμηση)
Αρ. Κριάρη
Αθ. 1962,  σ. 278

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3237:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
(καλλιέργεια, ποικιλίες, λίπανση, συγκομιδή, αρρώστειες,
καταπολέμηση)
Αρ. Κριάρη
Αθ. 1962,  σ. 278

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3575:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
Γ΄ Επιθεώρηση Γεωργίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1933, σ. 7

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3577:Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ και το πρόβλημα της παραγωγής ντόπιου σπόρου
C. Mathon. Μετάφραση. Σ. Πανάγου
Αθ. 1953, σ. 72

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0094:Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ
Π. Δεκάζου
Αθ. 1927, σ. 40

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ- ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

2765:ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ
και οι ιχθύες της λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου
υπό Π. Παναγιωτόπουλου
Δελτίον υδροβιολογικού σταθμού , τεύχος πρώτον
Αθ. 1916, σ. 329-448

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

4051:LE MONDE MERVEILLEUX DES ABYSSES
avec 155 illustrations
K. Gunther - K. Deckert
Paris 1952, σ. 191

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0097:ΧΕΛΟΤΡΟΦΙΑ
Η ΓΕΝΝΗΣΗ, Η ΖΩΗ, ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΕΛΙΟΥ
Κ. Ανανιάδη
Αθ. χ.χ., σ. 152

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3566:ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
G. GalloΑθ. 2003, σ. 110

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0073:ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
Π. Παπάζογλου
Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου
Αθ. 1933, σ. 46

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0078:ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
Γ. Παπαναούμ
Αθ. 1950, σ. 358

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0102:ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΟΥΣ
Χρ. Νικολόπουλος
Αθ. 1950, σ. 40

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0103:ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΟΥΣ
Π. Παπάζογλου
Αθ. 1926, σ. 30

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0136:ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΙΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Αθ. 1914, σ. 40

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

     

0145