ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

www.kouniosbooks.gr -210/3255216

0023:Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1204 - 1566
W. Miller
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 1990, σ. 741

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

2997:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σ. Ράνσιμαν
ΓΕΣ 1977, σ. 339 + 464
2 ΤΟΜΟΙ
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

53:ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ Ι΄ ΑΙΩΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ
G. Schluberger
Μετάφραση Σ. Βουτυράς
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΡΑΣΛΗ  1917, σ. 368

90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

55:ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπό Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ
Τόμος ΙΒ΄, (διπλούν τεύχος 1 και 2) 1973. (Αφιέρωμα στα παλαιοχριστιανικά μνημεία Τεγέας και Νυκλίου),
σ. 175+13 πίνακες

70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

56:Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ "ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ"
Ελ. Γαλάκη
Αθ. 1996,σ. 247

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

57:ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Έτος Γ΄ 1926, σ. 405
+ Έτος Δ΄ 1927, σ. 415
(1 τόμος)
100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

57α:ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Έτος Ε΄ 1928, σ. 446
+ Έτος ΣΤ΄ 1929, σ. 479
(1 τόμος)

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

58:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 324-1071
Δ. Ζακυνθινού
Αθ. 1972, σ. 639

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

59:ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
Τοπογραφικαί και ιστορικαί μετά πλείστων εικόνων  υπό Α. Γ. Πασπάτη
Κων/πολει 1877, σ. 415
ιδιωτική βιβλιοδεσία

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
A. Vasiliev. Μετάφραση Δ. Σαβράμη
Αθ. 1954, σ. 1111
(1 τόμος)
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

62:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Παντελή Ζωγράφου
Αθ. 1933, σ. 23
πλάγιο σχήμα

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

63:ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Ηλ. Μαστρογιαννόπουλου
Αθ. 1958, σ. 120

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

64:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τόμος Α΄ 395-867 μ.Χ. + Τόμος Β΄ 867-1204 μ.Χ.
Κ. Άμαντου
Αθ. 1957-63, σ. 471 +405
(
3.000 αντίτυπα)
80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

64α:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 867-1204 μ.Χ.
Β΄  ΤΟΜΟΣ΄
Κ. Άμαντου
Αθ. 1957-63, σ. 405
(3.000 αντίτυπα)
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

65:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Κ. Κρουμπάχερ
ΠΑΠΥΡΟΣ  1939
(2 τόμοι)

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2793:Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΣΗΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
Αρ. Κυριακού
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, σ. 391

200
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3602:ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Δ. Παπαγιάννη
Αθ. 1948, σ. 54

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4319:ΜΕΛΕΤΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΑΛΩΣΕΩΣ 1205-1453
υπό Π. Καλλιγά
Αθ. 1894,  σ. 775           

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0031:Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
Ν. Καλομενόπουλου
Αθ. 1938, σ. 127
    

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4491:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Π. Μιχελή
Αθ. 1972, σ. 342
πλούσια εικονογράφηση

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4504:Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Α. Ν. Βερναρδάκης
Εκδ. Ι. Νικολαίδου, χ.χ., σ. 164

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2610:ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Γ. Κορδάτου
ΡΑΛΛΗΣ, χ.χ., σ. 93, σχήμα 16ο
ιδιωτική βιβλιοδεσία

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4015:ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Θ'  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(Θεσσαλονίκη 12-19 Απριλίου 1953)
Εκδιδόμενα επιμέλεια Σ.τ Κυριακίδου - Α. Ξυγγόπουλου και Π. Ζέπου
.
ΤΟΜΟΣ Β΄ 
Αθ. 1956, σ. 632

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

293:ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ Η ΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1888
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Εκδότης  Θ. Κ. Μαγκάκης
Βασιλικόν τυπογραφείον
Ν. Ιγγλέση 1887,
 σ. 404

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2613:Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Γ. Σλουμπερζέ
Εισαγωγή και μετάφραση Εμμ. Πρωτοψάλτη
ΑΚΡΙΤΑΣ 1954, σ. 285

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2794:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ
Θ. Ξύδη
Αθ. 1978, σ. 572

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2795:ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δ. Έσσελιγγ
Μετάφρασις Σ. Σακελλαρόπουλου
ΣΙΔΕΡΗΣ, χ.χ.,σ. 374

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2699:GESCHICHTE der BYZANTINISCHEN LITTERATUR von JUSTINIAN BIS ZUM ENDE DES OSTOMISCHEN REICHES 527-1453
von Karl Krumbacher
MUNCHEN 1891
, σ. 494
300

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2799:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΟΞΑ 325-1453
Ν. Μουτούση
Αθ. 1966, σ. 167

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2744:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ
Ελ. Γιανίδη
Αθ. 1921, σ. 58

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2735:ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ
Ε. Πεζόπουλου
ΑΝΑΤΥΠΟΝ
Αθ. 1929, σ. 340-354

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2695:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ
Ι. Καραγιαννόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  1974, σ. 302

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2732:ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΑ μεθ' ενός χάρτου τοπογραφικού υπό Α.Γ Πασπάτη
Αθ. 1883, σ. 350
(υγρασία), ιδιωτική βιβλιοδεσία

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2734:ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
Έκδοση στρατιωτικής εγκυκλοπαίδειας ,χ. χ,
σ. 230

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
Ν. Καλομενόπουλου
Αθ. 1937, σ. 318
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

4787:ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
Γ. Ζώρα
Αθ. 1959, σ. 305

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2730:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΟΣ
Κ. Άμαντου
ΙΚΑΡΟΣ 1950, σ. 194

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2725:Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ μετ' επιμέτρου περί των τονικώς εκτελουμένων προσωδιακών τετραμέτρων του Αριστοφάνους και του αρχαίου εν γένει τονισμού.  Ν. Κωνσταντόπουλου
Αθ. 1954, σ. 191

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2714:ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Στ. Δρομάζου
Αθ. 1958,
σ. 174
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2715:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ιστορική ανασκόπησις και εξέλιξις αυτής κατά τους καθ' ημάς χρόνους
Π. Αντωνέλλη
Αθ. 1956, σ. 226

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2713:ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Δ. Σοφιανός
Αθ. 1993, σ. 45

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2710:ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Κ. Σόκολη
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΚΥΡΑΣ
χ.χ., σ. 136

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

2698:Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙ 2577 ΕΤΗ
Κ. Παπαμιχαλόπουλου
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1920, σ. 216

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2716:ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453 , συγγραφείσα υπό Α.Δ. Μόρτμανν μεταφρασθείσα υπό Α. Βαφειάδου Λεσβίου
και συμπληρωθείσα υπό Ξ. Σιδερίδου
Εν Κωνσταντινούπολει 1909, σ. 216+1 χάρτης
(λεκέδες στο χάρτη). Ιδιωτική βιβλιοδεσία
120
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2709:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ
ήτοι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. Απ' αρχής μέχρι του νυν καθιστορούσα γενικώς τα της Πόλεως ταύτης, τα πέριξ αυτής τοποθεσίας, τας τε αντιπροσώπους δύω Παραλίας των Στενών του Βοσπόρου και τας παρακειμένας Νήσους τη Πόλει ταύτη
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1844, σ. 274+4 αναδ. πίνακες
 

500
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2663:ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ ΥΜΝΟΙ
εκδιδόμενοι εκ πατμιακών εκδόσεων μετά προλεγομένων
  υπό Ν. Τωμαδάκη
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Αθ. 1952, σ. 332
, λερωμένο εξώφυλλο
40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2661:ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ ΥΜΝΟΙ
εκδιδόμενοι εκ πατμιακών εκδόσεων μετά προλεγομένων
υπό Ν. Τωμαδάκη
ΤΟΜΟΣ 2ος, μέρος β΄
Αθ. 1954, σ. 390

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2681:ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΔΙΠΤΥΧΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΔΙΞ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Θ. Μοσχονά
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1950, σ. 38

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3422:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΙΗΣΙΣ
Επιμέλεια Γ. Ζώρα
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΤΟΥ, σ. 326

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 1453-1853
σ. 701-871

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

2519:ΒΥΖΑΝΤΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
N. Baynes - H. Moss
Αθ. 1983, σ. 643

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2950:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
εγκεκριμένη δια την ΤΡΙΤΗΝ τάξιν του Γυμνασίου μετά εικόνων και χαρτών
.Αδαμάντιου Αδαμάντιου
Α΄ ΕΚΔΟΣΗ
Αθ. 1919, σ. 352

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2529:ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
Γ. Κορδάτου
Αθ. 1953, σ. 388
σε 2.000 αντίτυπα

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2523:ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
υπό Γ. Κ.

Αθ. 1891,
σ. 220
χωρίς οπισθόφυλλο
χρειάζεται βιβλιοδεσία

100
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5735:Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΙ
Πλ. Ροδοκανάκη
ΖΗΚΑΚΗΣ, χ.χ. σ. 179
ιδιωτική βιβλιοδεσία
50
ΟΧΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1370:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΣ 392-1204
Δ. Ζακυνθινού
Αθ. χ.χ., σ. 110

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3903:Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 16ον ΑΙΩΝΑ (1591-1596)
Βαρώνου Φον Μήτροβιτς
Μετάφραση υπό Ι. Δρύσκου
Αθ. 1920, σ. 212
(ιδιωτική βιβλιοδεσία)

100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2517:ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΥΛΙΚΟΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κ. Ράδου
Αθ. 1920, σ. 151

80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5736:Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ
Δ. Μαυροπούλου
Αθ. 1925, σ. 146
ιδιωτική βιβλιοδεσία
40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

54:Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Κ. Αλεξανδρή
Αθ. 1956, σ. 526

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2552:ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΔΟΣ
μεταφρασθείσα παρά Ιωάννου Στάνου του εξ Ιωαννίνων
ΤΟΜΟΣ 4ος

ΕΝΕΤΙΗΣΙ 1767, σ. 488

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

3636:Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΙΣ 1258-1282. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ-ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Κ. Γιαννακόπουλος 
Αθ. 1969, σ. 326

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0001:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ
ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΗΣ 10ης ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝ ΑΝΔΡΩ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ
υπό  Αντ. Μηλιαράκη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  1920, σ. 167
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΣ
ΤΟΜΟΣ Α΄
Στ. Βουτυρά
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1925, σ. 183
ιδιωτική βιβλιοδεσία

45

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΦΡΑΓΚΙΑΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κ. Καλαντζή
Αθ. 1970, σ. 254
η εικονογράφηση έγινε από το Γ. Γρηγόρη

60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453 ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ
υπό Α.Δ. Μορτμάννου, μεταφρασθείσα εκ του γερμανικού  υπό Α.Β.

Αθ. 1859,
σ. 234+1 αναδιπλούμενος χάρτης
Ιδιωτική βιβλιοδεσία
250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
υπό Μ. Ευστρατιάδου
Αθ. 1916, σ. 38

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453
ΣΥΝΕΓΡΑΨΕΝ  Α. Γ. Πασπάτης
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

Αθ. 1939,
σ. 212

ίχνη απο σελοτεϊπ στο εξώφυλλο
90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Γ. Φραντζής - Ν. Μπαρμπάρο
Αθ. 1993, σ. 213

14

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Φ. Κουκουλέ
ΤΟΜΟΣ Α΄  ΜΕΡΟΣ Ι. ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΠΑΙΓΝΙΑ. Αθ. 1948, σ. 231+γ΄ πίνακες+
ΤΟΜΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ. Αθ. 1948, σ. 290+β΄ πίνακες

90

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006α:ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Φ. Κουκουλέ
ΤΟΜΟΣ Β΄  ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ, ΕΡΓΑ ΕΠΟΠΟΙΪΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΙΟΝ
 Αθ. 1948, σ. 283+β΄ πίνακες
ΤΟΜΟΣ Β΄ ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΠΕΡΙ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ, ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ, ΑΙ ΠΑΝΔΗΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, Ο ΒΙΟΣ ΜΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ. Αθ. 1948, σ. 237+ε΄ πίνακες

90
 

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006β:ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Φ. Κουκουλέ
ΤΟΜΟΣ Δ΄ 
Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ, Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ, Ο ΓΑΜΟΣ, Η ΤΕΛΕΥΤΗ ΚΑΙ Η ΤΑΦΗ, Η ΟΙΚΙΑ, ΑΙ ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΟΙ, Η ΚΟΜΜΩΣΙΣ, Η ΥΠΟΔΕΣΙΣ, ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ
Αθ. 1951, σ. 499 + ΙΘ'  ΠΙΝΑΚΕΣ

50
 

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006γ:ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Φ. Κουκουλέ
ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄ 
ΙΑΤΡΙΚΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ, Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΒΙΟΣ, ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ, ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΤΟΛΟΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΘΙΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
Αθ. 1957, σ. 572

50
 

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
N.. Wilson
Αθ. 1994, σ. 334

13

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:HISTOIRE DE L' EMPIRE BYZANTIN
par C. Deal
Paris 1934, σ. 247

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0012:ΤΟ ΚΟΥΡΣΕΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠ' ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΡΓΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΤΙΑ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ
Λ. Μαυρουλίδου
Αθ. 1957, σ. 305

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (ΤΗΝ 29 ΜΑΪΟΥ 1453) του Γ. Φραντζή
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ, σ. 48 (
φυλλάδιο)

40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0014:ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ. Μαντζουράνη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1966, σ. 26

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0016:ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α. Σαββίδη
Αθ. 1997, σ. 457

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0015:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ 1204-1261 μ. Χ
υπό Επ. Σταματιάδη. Αθ. 1865, σ. 282
(
μαζί) ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ υπό Επ. Σταματιάδη
Αθ. 1865, σ. 192

300
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

49:ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453
Α. Πασπάτης. Μετάφραση Η. Αποστολίδης
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1995, σ. 239

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Α. Μηλιαράκης
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
, σ. 723

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0021:ΣΥΛΛΑΒΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ν. Τωμαδάκης
Αθ. 1971, σ. 781

65
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3241:ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σ. Ράνσιμαν
ΓΑΛΑΞΙΑΣ, σ. 361

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018ΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Ι. Καραγιαννόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1969, σ. 306+εικόνες

40
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0019:ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Αν. Παναγιώτου
Αθ. 2009, σ. 1203

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
G. Ostrogorsky
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1978, σ. 270+329+412
(3 ΤΟΜΟΙ)

60
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 H. G. Beck
 Αθ. 1989, σ. 343

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0000:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Δ. Κωνσταντέλου
Αθ. 1986, σ. 410

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0025:ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔ΄ ΑΙΩΝΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΠΟΣΙΑ 3
Αθ. 1996, σ. 432+213 εικόνες

25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0026:ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453
ΣΥΝΕΓΡΑΨΕΝ  Α. Γ. Πασπάτης
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

Αθ. 1890,
σ. 255+χάρτης
ιδιωτική βιβλιοδεσία

200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ 600-1204
Ν. Γκιολές
Αθ. 1992, σ. 182+58 πίνακες
υπογραμμίσεις με στυλό

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

61:ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
Β'  ΤΟΜΟΣ
ΑΙ ΣΛΑΒΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
Αλ. Διομήδη
Αθ. 1946, σ. 251

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0028:ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 11ου  - 13ου ΑΙΩΝΑ
Αλ. Σαβίδης
Αθ. 1995, σ. 235

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0029:ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
Αν. Παπαδόπουλου
ΣΙΔΕΡΗΣ, χ.χ., σ. 119

30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0030:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 1204-1566
Ο. Μίλλερ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σπ. Λάμπρου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1909 -1910
σ. 483+493,
οξειδώσεις στα τελευταία φύλλα
ιδιωτική βιβλιοδεσία (1 ΤΟΜΟΣ)

250
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4061:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Γ. Ζωγραφίδης
Αθ. 1997, σ. 360
25
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2731:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 1453
Μ. Λεφτσένκο
Αθ. χ.χ, σ. 370
15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0032:ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Κ. Ν. ΣΑΘΑ
ΤΟΜΟΣ Α΄-ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ 1872 Σελίδες: ρλη'(138)+314
ιδιωτική βιβλιοδεσία
200

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0035:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ
Ν. Πανσέληνου
Αθ. 1999, σ. 302

00
 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0034:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1025 ΕΩΣ ΤΟ 1204
ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
M. Angold
Αθ. 1997, σ. 572

35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0033:ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Κ. Ν. ΣΑΘΑ
(ΤΟΜΟΣ Γ-ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕΣ-ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΑΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΥΡΝΑΒΙΤΗΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ-ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΒΕΝΕΤΙΑ
1872, σ. ριγ'(113)+642,
 
ιδιωτική βιβλιοδεσία
200
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0037:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Κ. Άμαντου
Α΄ ΤΟΜΟΣ 395 -867 μ. Χ
Β΄ ΤΟΜΟΣ 867 -1204 μ. Χ.
ΕΣΤΙΑ 1939 - 1947, σ. 495+455+χάρτης

90
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0036:CORPUS SCRIPTORUM HISTORIAE BYZANTINAE
by B. G. NIEBUHRII C.F
ANNA COMNENA
BONNAE MDCCCXXXIX
(
1839), σ. 461

350  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0039:Η ΝΕΚΡΟΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
υπό Γ. Αρβανιτάκη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1925, σ. 35

35  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0038:ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι. Μελισσείδη- Π. Ζ. Μελισσείδη
Αθ. 2001, σ.
826
(2 τόμοι)

40  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

51:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τόμος Α΄+ Β΄ 
Ι. Καραγιαννόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  1987-88, σ. 824+652
(2 βιβλία)

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0040:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τόμος Α΄
Ι. Καραγιαννόπουλου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1987 σ. 824, χαρτόδετο
λεκέδες στο εξώφυλλο

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0041:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ
St. Runciman
Αθ. 2005, σ. 189

15
 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

52:ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
Κ. Παπακυριακού
Αθ. 1956, σ. 63
ιδιωτική βιβλιοδεσία
30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0043:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΔΑΒΙΔ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
J. Mace - Scaron
Αθ. 1992, σ. 239
10  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

0042:ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΚΑ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ
Αθ. 160+154
(2 βιβλία)

30  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0045:Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΦΩΚΑΣ
G. Schluberger
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 1937, σ. 96

30  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0044:Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 29 ΜΑΪΟΥ 1453
Μ. Μανιάτη
Αθ. 1933, σ. 116

50  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0046:ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ
ΤΟΜΟΣ Α΄ ( 4ος - 7ος ΑΙΩΝΑΣ)
ΤΟΜΟΣ Β΄ (8ος - 11ος ΑΙΩΝΑΣ)
Αο. Καρπόζηλος
Αθ. 2002, σ. 642+653 (2)

55  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0047:ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗΣ
Αθ. 1997, σ. 562

15  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0049:ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
C. Mango
Αθ. 2007, σ. 405

15  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0048:ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ
Αθ. 2007, σ. 444

15  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0051:ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
N. Iorga
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. Σβορώνος
Αθ. 1989, σ. 287

00
 
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0050:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Κ. Μητσάκη
Αθ. 2010, σ. 591

30  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0052:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1453
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
Ρ. Κρόουλι
Αθ. 2005, σ. 499

20  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0050:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΥΣΗ
Κ. Γιαννακόπουλος
ΕΣΤΙΑ, χ.χ, σ. 291

25  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0054:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Τ. Λούγγη
ΕΣΤΙΑ, χ.χ, σ. 273

20  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0053:ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
1189 -1240 μ. Χ.
Αλ. Σαββίδης
Αθ. 1987, σ. 380

15  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0056:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Η ΠΕΡΙΠΟΘΗΤΗ ΠΟΛΗ 1453 -1924
P. Mansel
Αθ. 1999, σ. 741

20  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0055:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ
Hans - Georg - Beck
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
2009, σ. 503
15  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0058:ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1261 - 1453
D. M. Nocol
Αθ. 1996, σ. 734

30  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0057:ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ
J. J. Norwitch
Αθ. 1996, σ. 416

20  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

50:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΩ 1453 μετ εικόνων και 1 χάρτου
Γ. Σουλμπερζέ υπό Σπ. Λάμπρου
Αθ. 1914, σ. 432
ιδιωτική βιβλιοδεσία
100

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0059:ΠΕΡΙ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1453
ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΚΑ , ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ, ΣΦΡΑΝΤΖΗ, ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ  υπό Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ
Αθ. 1953, σ. 236

30  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4746:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ρ. Γκρουσέ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΝ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Αθ. χ.χ., σ. 304

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0060:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ρ. ΓΚΡΟΥΣΕ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΝ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ , σ. 281

20  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0062:Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
R BROWNING
Αθ. 1992, σ. 357

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0061:ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔ
Ε. Α. ΚΟΣΜΙΝΣΚΙ
Αθ. χ.χ,  σ. 280

20  
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0063:Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
Σ. ΚΑΡΓΑΚΟΣ
Αθ. 2015, σ. 327+332
(2 βιβλία)
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΚΑΤΑΛΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΝΤΗ
Αντωνίου Ρουβιό Υ Λιούκ
Αθ. 1928, σ. 50

30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0064:1453 ΧΡΟΝΙΚΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ
1953, σ. 103

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ